Διδακτικό Έργο

 • Υπεύθυνος του μαθήματος Παθολογίας των φοιτητών του 6ου έτους Ιατρικής (1996-31/8/2015)
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος της Παθολογικής Φυσιολογίας (3ο έτος) (1982-31/8/2015)
 • Συμμετοχή στο πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος της Νοσολογίας (4ο έτος) (1982-31/8/2015)
 • Υπεύθυνος του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΠΜΣ Νοσηλευτική Παθολογία

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟ

Συμμετοχή σε Διδακτορικές Διατριβές: αριθ. 50

Υπήρξα ή είμαι μέλος τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών για την εκπόνηση των παρακάτω διδακτορικών διατριβών που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων:

 1. Β.Π. Αρτίκη, με τίτλο: "Μελέτη της επιδράσεως της παρακάμψεως του λεπτού εντέρου επί της γαστρίνης του ορού του αίματος". Ιωάννινα 1986
 2. Κ.Δ.Χήρα, με τίτλο: "Η προσβολή του οισοφάγου στο πρωτοπαθές σύνδρομο Sjogren". Ιωάννινα 1987
 3. Ε.Γ.Ιωακείμ-Βελογιάννη, με τίτλο: "Επιθηλιακή έκφραση αντιγόνων HLA-DR και λεμφοκυτταρικοί υποπληθυσμοί του γαστρικού βλεννογόνου σε χρόνια γαστρίτιδα τύπου Β. Παθογενετική συσχέτιση ". Ιωάννινα 1987
 4. Σ.Ανδρονίκου, με τίτλο: "Η επίδραση της παρεντερικής διατροφής στην ομοιόσταση ινσουλίνης, ασβεστίου και φωσφόρου, σε πρόωρα νεογνά με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας". Ιωάννινα 1988
 5. Π.Σακελαροπούλου-Κατσώχη, με τίτλο: "Η διαχρονική εξέλιξη του αριθμού και χωροταξική κατανομή των φαρμακείων στην Ελλάδα". Ιωάννινα 1989
 6. Καραστεργίου Ε. με τίτλο: “Προσδιορισμός μεταβλητών των Βiz D σε παιδιά με ηπατίτιδα και κοιλιοκάκη”, Ιωάννινα 1992
 7. Π Βαζάκος., με τίτλο: "Διαγνωστική διερεύνηση του οισοφάγου με τις νεώτερες ακτινοδιαγνωστικές μεθόδους, υπολογιστική τομογραφία και μαγνητικός συντονισμός” Ιωάννινα 1993
 8. Αναγνωστόπουλος Η. με τίτλο: " Ακτινοδιαγνωστική προσέγγιση της χρόνιας παγκρεατίτιδας στην Ήπειρο” Ιωάννινα 1993
 9. Δ. Ζήσης, με τίτλο: "Η ανοσοιστοχημική έκφραση του πυρηνικού αντιγόνου πολλαπλασιαζομένων κυττάρων (PCNA) ΤΟΥ ki 67 αντιγόνου και της χρωμογραφίνης στα καρκινώματα του παχέος εντέρου” Ιωάννινα 1994
 10. Μ. Δαρδαμάνης, με τίτλο: "Η προσβολή του οισοφάγου σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια. Ιωάννινα 1995.
 11. Γ. Νταλέκος, με τίτλο: "Φλεγμονώδης πάθηση των εντέρων. Ανοσολογικές διαταραχές". Ιωάννινα 1995. (Επιβλέπων)
 12. Ευθ. Σταυρόπουλος. με τίτλο «Αυτοάνοσοι δείκτες στο γήρας.» Ιωάννινα 1996 (Επιβλέπων)
 13. Σ Παπαδοπούλου. με τίτλο: «Προγνωστική αξία των πρωτεάασεων UPA, RAI-1, MMP9, Cathe psin B&D στο καρκίνο του παχέος εντέρου και ο ρόλος τους στην μετάσταση», Ιωάννινα 1996 (Επιβλέπων)
 14. Μ Μερκουρόπουλος, με τίτλο: "Διαταραχές οξεοβασικής ισορροπίας και ηλεκτρολυτών σε ασθενείς με χρόνια ηπατική νόσο". Ιωάννινα. (Επιβλέπων)
 15. Ελευθερία Ζερβού, με τίτλο: "Επιπολασμός ηπατιτίδων στον αιμοδοτικό πληθυσμό Ηπείρου. Φυσική ιστορία των φορέων." Ιωάννινα. (Επιβλέπων)
 16. Διονύσιος Σακκάς, με τίτλο: "Ψυχοκοινωνικοί συντελεστές στην προσέγγιση της ιδιοπαθούς φλεγμονώδους νόσους του εντέρου” Ιωάννινα 1998
 17. Αφροδίτη Κάππη με τίτλο: «Η αξία της ενημέρωσης του αρρώστου ως μεταβλητή που επηρεάζει την ανεκτικότητα του στην ενδοσκόπηση του κατώτερου πεπτικού» Ιωάννινα 1999 (Επιβλέπων)
 18. Χριστίνα Λεονταρίδου, με τίτλο: «Ο ρόλος του μη επεμβατικού μηχανικού αερισμού στην αναπνευστική ανεπάρκεια» Ιωάννινα 2000 (Επιβλέπων)
 19. Κελέκης N. με τίτλο: “Λέμφωμα στομάχου”, Ιωάννινα 2000
 20. Σπύρος Φίλης με τίτλο «Η φυσική ιστορία των ασυμπτωματικών φορέων της ηπατίτιδας Β Βορειοδυτικής Ελλάδας». Ιωάννινα 2001 (Επιβλέπων)
 21. Γ. Μπαλταγιάννης, με τίτλο: "Η φυσική ιστορία της χρόνιας ενεργού ηπατίτιδας Β και C μετά από θεραπεία με ιντερφερόνη στη Β.Δ. Ελλάδα». Ιωάννινα 2001 (Επιβλέπων)
 22. Δ. Χριστοδούλου, με τίτλο: "Μελέτη των αντιαιμοπεταλιακών αντισωμάτων σε ασθενείς με χρόνιες ηπατοπάθειες» Ιωάννινα 2001 . (Επιβλέπων)
 23. Αναγνωστόπουλος Γ. με τίτλο: « Κλινοεργαστηριακή συμβολή στη μελέτη της καρκινογένεσης σε υλικό γαστροσκόπησης» Ιωάννινα 2001 . (Επιβλέπων)
 24. Γ. Λιάμης, με τίτλο: "Διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με διαταραχές του νατρίου". Ιωάννινα
 25. Κ. Κατσάνος, με τίτλο: "Παράγοντες κινδύνου και μελέτη της ποιότητας ζωής των ασθενών με Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Πάθηση των Εντέρων. Ιωάννινα 1998 (Επιβλέπων).
 26. Παππάς Γεώργιος με τίτλο: «Φυσική ιστορία και θεραπευτικοί χειρισμοί από ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα» Ιωάννινα 2002 (Επιβλέπων)
 27. Καλαμπόκης Γεώργιος με τίτλο «Φαρμακευτική παρέμβαση στις αιμοδυναμικές διαταραχές της κίρρωσης» (Επιβλέπων)
 28. Συγκούνας Δημήτριος με τίτλο «Αντιμετώπιση των νοσημάτων του παγκρέατος και των χοληφόρων με την ενδοσκοπική παλίνδρομη χολαγγειοπαγκρεατογραφία και παθοφυσιολογικές μεταβολές που συνοδεύουν την εξέταση» (Επιβλέπων)
 29. Φίλης Γρηγόριος «Επιδημιολογική, κλινική, γενετική μελέτη ασθενών με Φλεγμονώδεις Παθήσεις των Εντέρων και λειτουργική ανίχνευση ενδοκυττάριων μηχανισμών της νόσου σε πειραματικά πρότυπα», (Επιβλέπων)
 30. Χριστοφόρου Μάριος με τίτλο «Ανθεκτικότητα του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού στη χορήγηση μακρολιδών και η δημιουργία μοντέλου πρόβλεψής της» (Επιβλέπων)
 31. Πρωτόπαπας Ανδρέας με τίτλο ««Πολυπαραγοντική, προοπτική, συγκριτική μελέτη της ανταπόκρισης ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα Β (HBV), καθώς και μελέτη της φυσικής ιστορίας των ασθενών αυτών κατά τη διάρκεια και μετά θεραπεία συνδυασμού Ιντερφερόνης και Λαμιβουδίνης, καθώς και μονοθεραπείας με Λαμιβουδίνη» (Επιβλέπων)
 32. Πασσάς Θωμάς με τίτλο «Μελέτη του επιπολασμού του ελικοβακτηριδίου του πυλωρού, των συνεπειών της νόσου και της αντίστασης στα αντιβιοτικά στη Β.Δ. Ελλάδα» (Επιβλέπων)
 33. Παπαθανασόπουλος Αθανάσιος με τίτλο ««Μορφολογικές και λειτουργικές εκδηλώσεις της Ιδιοπαθούς Φλεγμονώδους Νόσου των εντέρων από την ορθοπρωκτική περιοχή» (Επιβλέπων)
 34. Θεόπιστος Βασίλειος με τίτλο ««Επιδημιολογική μελέτη των γονοτύπων του ιού της Ηπατίτιδας Β στη Β.Δ. Ελλάδα με μεθόδους μοριακής βιολογίας και της σημασίας τους στην πρόγνωση, στη φυσική εξέλιξη και στην ανταπόκριση στη θεραπεία» (Επιβλέπων)
 35. Θεοδώρου Αρετή με τίτλο ««Μελέτη πυλαίας υπερτασικής εντεροπάθειας σε ασθενείς με κίρρωση του ήπατος – Θεραπευτικές προσεγγίσεις» (Επιβλέπων)
 36. Ζώης Παναγιώτης με τίτλο ««Μελέτη του συνδρόμου του ευερέθιστου εντέρου. Πιθανές ομοιότητες με το βρογχικό άσθμα. Επιδημιολογικά χαρακτηριστικά. Μηχανισμοί πρόκλησης» (Επιβλέπων)
 37. Γραμμενιάτης Βασίλειος με τίτλο ««Επιδημιολογικά-κλινικά-εργαστηριακά-ενδοκρινολογικά-γενετικά χαρακτηριστικά της κοιλιοκάκης στη Βορειοδυτική Ελλάδα» (Επιβλέπων)
 38. Σιώζου Αλεξία με τίτλο «Διερεύνηση ποιότητας περίθαλψης σε τριτοβάθμια Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μοναδα- κατευθυντήριες οδηγίες οργάνωσης και πιστοποίησης» (επιβλέπων)
 39. Οικονόμου Αικατερίνη-Νίκη με τίτλο «Μελέτη διαταραχών πήξης του αίματος σε ασθενείς με ηπατικά νοσήματα»
 40. Ζούμπας Στέφανος με τίτλο «Δυσπλασία και καρκίνος σε έδαφος ΙΦΠΕ στη Β.Δ. Ελλάδα»
 41. Βάγιας Ιωάννης με τίτλο «Κλινική και επιδημιολογική μελέτη της ΙΦΠΕ στη Β.Δ. Ελλάδα»
 42. Μητσέλος Ιωάννης με τίτλο «Η ενδοσκοπηση με κάψουλα λεπτού εντέρου και η κάψουλα βατότητας στη διάγνωση και παρακαλούθηση των ασθενών με ΙΦΠΕ» (Επιβλέπων)
 43. Τσιάνου Ζωή με τίτλο « Η μέτρηση του κολλαγόνου σε βιοψίες ήπατος ασθενών με χρόνια ηπατίτιδα (B ή C) ως μέσο για την πρόβλεψη της ιολογικής ανταπόκρισης»
 44. Κοκκίνου Πανωραία με τίτλο «Μοριακή Βιολογία Ηπατίτιδας Β: Οι μοριακές παραλλαγές του ιού της Ηπατίτιδας Β και η επίδρασή του στη φυσική ιστρορία της νόσου και στην ανταπόκριση στα νουκλεοσιδικά-νουκλεοτιδικά ανάλογα» (επιβλέπων)
 45. Τσιάνος Βασίλειος με τίτλο «Συστηματική μελέτη των γονιδιακών πολυμορφισμών της ΙΦΠΕ στη ΒΔ Ελλάδα» (επιβλέπων)
 46. Σκαμνέλος Αλέξανδρος με τίτλο «Μελέτη της κλινικής πορείας των ασθενών με ΙΦΝΕ στη ΒΔ Ελλάδα»
 47. Πολίτης Δημήτριος με τίτλο «Ενδοσκοπική μελέτη των ασθενών με ΙΦΠΕ στη ΒΔ Ελλάδα»
 48. Ζήκος Μαλάκος με τίτλο «Επιδημιολογική μελέτη της ΙΦΠΕ στη ΒΔ Ελλάδα»
 49. Λεονταρη Μαρία με τίτλο «Ανίχνευση ενεργότητας του ιού ηπατιτιδας Β σε ασθενείς με αντισώματα έναντι του πυρηνικού αντιγόνου σαν μοναδικός δείκτης επαφής με τον ιό»
 50. Κυριακίδη Καλλιρρόη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΙΦΠΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΔ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ»