Διπλώματα

  • Πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 30 Ιουνίου 1972
  • Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 28 Νοεμβρίου 1978
  • Υφηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 7 Νοεμβρίου 1985ΑΔΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

  • Άδεια ασκήσεως Ιατρικού Επαγγέλματος, Αύγουστος 1972
  • Τίτλος Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογίας, 17 Νοεμβρίου 1978 (μετά από εξετάσεις)
  • Certificate of Limited Registration as a Medical Practitioner (Central Medical Council, London, England 1980)
  • Τίτλος συναφούς Ιατρικής Ειδικότητας Γαστρεντερολογίας, 19 Ιανουαρίου 1981.