Συμμετοχές

ΠΡΟΕΔΡΟΣ / ΜΕΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

 • Διευθυντής Παθολογικού Τομέα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Διευθυντής Α’ Παθολογικού Τομέα του Π.Γ.Ν.Ι.
 • Πρόεδρος Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 • Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής Φαρμάκων του Π.Γ.Ν.Ι.
 • Μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Π.Γ.Ν.Ι.
 • Μέλος στην Επιστημονική Επιτροπή Έρευνας του Π.Γ.Ν.Ι.
 • Μέλος στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Πε.Σ.Υ.Π .Ηπείρου
 • Μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής για την ειδικότητα της Παθολογίας και Γαστρεντερολογίας

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 • International Association of Pancreatology, 1988
 • British Society of Gastroenterology, 1988
 • International Gastro-Surgical Club (IGSC), 1990
 • European Association for the Study of the Liver (EASL), 1990
 • American Association for the Study of the Liver Diseases (AASLD), 1990
 • European Association for Gastroenterology and Endoscopy, 1992
 • Εuropean Academy of Sciences
 • The New York Academy of Sciences
 • European Federation of Internal Medicine, 1999
 • American Gastroenterological Association, 2000
 • European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO), 2001
 • Παγκρεατολογικό Τμήμα Της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, 1988
 • Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας, 1996
 • Ελληνική Γαστρεντερολογική Εταιρεία, 1982 Ενδοσκοπικό Τμήμα της Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρείας, 1982
 • Ελληνική Εταιρεία για τη Μελέτη του Ήπατος, 1987 (Πρόεδρος 1999-2003)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

 1. (Πρόεδρος 1999-2003) και Μέλος Δ.Σ. (2003-2005) Ελληνικής Εταιρείας για τη Μελέτη του Ήπατος(ΕΕΜΗ)
 2. Πρόεδρος Δ.Σ (2004) και μέλος Δ.Σ. (2002-2004)Ελληνικής Γαστρεντερολογικής Εταιρίας (Ε.Γ.Ε.)
 3. Ιδρυτικό μελος και μέλος Δ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Γαστρεντερολογίας (ΕΛΙΓΑΣΤ)
 4. Ιδρυτικό μέλος και Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής Ομάδας Μελέτης Ιδιοπαθών Φλεγμωνοδών Νοσημάτων του Εντέρου (ΕΟΜΙΦΝΕ)
 5. Ιδρυτικό μέλος και μέλος Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εσωτερικής Παθολογίας και Ηπατο-Γαστρεντερολογίας (ΙΝΕΠΗΓ)
 6. Member of the Governing Board of The Epidemiological Committee of European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO)

FELLOW

 1. American Gastroenterology Association
 2. European Board of Gastroenterology
 3. European Crohn’s and Colitis Organization