Σταδιοδρομία

Καθηγητής Επαμεινώνδας Τσιάνος

  • Ιανουάριος 1980 - Νοέμβριος του 1981: Clinical Fellow in Internal Medicine/Gastroenterology, Νοσοκομείο Royal Infirmary στο Manchester Αγγλίας
  • Σεπτέμβριος 1988 - Σεπτέμβριος 1989: εργάστηκα στο Ηπατο–Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Veterans Administration Medical Center, Washington DC σαν Visiting Researcher
  • 1982-1986: Λέκτορας Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 1986-1990: Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 1990-1996: Αναπληρωτής Καθηγητής Παθολογίας, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 1996-2001: Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
  • 2001- 31/08/2015 : Καθηγητής Παθολογίας Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 2002 – 31/08/2015: Διευθυντής Α’ Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 2012 – 31/08/2015 : Διευθυντής Πανεπιστημιακής Γαστρεντερολογικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
  • 2003- Σήμερα : Δ/ντης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νοσηλευτική Παθολογία»


Τελείωσα το Λύκειο στα Τρίκαλα το 1966 και μπήκα στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών τον ίδιο χρόνο. Τον Ιούνιο του 1972 πήρα το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με τον βαθμό « Λίαν Καλώς».
Από τον Οκτώβριο του 1972 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1975 εκπλήρωσα την στρατιωτική θητεία σαν έφεδρος αξιωματικός του Υγειονομικού. Κατά την διάρκεια της στρατιωτικής μου θητείας και συγκεκριμένα για 16 μήνες (από τον Οκτώβριο του 1973 μέχρι τον Φεβρουάριο του 1975) υπηρέτησα στην Α’ Παθολογική Κλινική του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΝΙΜΙΤΣ, ΑΘΗΝΑ) ασκούμενος στην ειδικότητα της Παθολογίας (Διευθυντής: Υφηγητής Ν. Σχίζας).
Από τον Ιούνιο του 1975 μέχρι τον Ιούνιο του 1976 εκπλήρωσα την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου στο Αγροτικό Ιατρείο Γεωργανάδων του Νομού Τρικάλων.
Από τον Ιούλιο του 1976 μέχρι τον Μάιο του 1978 συνέχισα την ειδικότητα της Παθολογίας στην Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών (Διευθυντής Καθηγητής: Κ. Γαρδίκας). Κατά την διάρκεια της θητείας μου στην Κλινική αυτή εκπόνησα Διδακτορική Διατριβή με τίτλο : « Ενδοαγγειακή πήξις επί Σακχαρώδους Διαβήτου. Μελέτη διά χρωματογραφίας μοριακού αποκλεισμού του ινωδογόνου». Τον Νοέμβριο του 1978 αναγορεύτηκα Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό « ΑΡΙΣΤΑ». Τον Νοέμβριο του 1978, μετά από εξετάσεις, μου χορηγήθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών άδεια χρησιμοποιήσεως του Τίτλου «Ιατρικής Ειδικότητας Παθολογίας». Στην Β’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική συνέχισα σαν άμισθος ερευνητής (Honorary Research Fellow) μέχρι το τέλος του 1979. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα στράφηκαν κυρίως γύρω από την μελέτη του ινωδογόνου και άλλων παραγόντων της πήξεως.
Από τον Δεκέμβριο του 1978 μέχρι τον Ιανουάριο του 1980 ήμουν ασκούμενος στην Γαστρεντερολογία στο Γαστρεντερολογικό Εργαστήριο του Θεραπευτηρίου « Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», στην Κλινική Γαστρεντερολογία, όσο και σε εργαστηριακές μεθόδους διερευνήσεως του πεπτικού όπως ενδοσκοπήσεις, βιοψίες ήπατος και βιοψίες λεπτού εντέρου
Από τον Ιανουάριο του 1980 μέχρι τον Νοέμβριο του 1981 συνέχισα την εκπαίδευση μου στο Πανεπιστημιακό Γαστρεντερολογικό Τμήμα (Medicine 4) του Νοσοκομείου Royal Infirmary στο Manchester Αγγλίας (Διευθυντής: Dr.R.Holmes) σαν κλινικός συνεργάτης (Clinical Fellow in Internal Medicine/Gastroenterology) μετά από άδεια του General Medical Council του Λονδίνου. Κατά την διάρκεια της θητείας μου στο Manchester Royal Infirmary εκπαιδεύτηκα τόσο στην κλινική (Παθολογία /Γαστρεντερολογία) όσο και στις ενδοσκοπήσεις ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, στις ενδοσκοπικές χολαγγειο-παγκρεατογραφίες, στις βιοψίες ήπατος, στις βιοψίες λεπτού εντέρου και στις λειτουργικές δοκιμασίες του παγκρέατος. Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα στράφηκαν κυρίως γύρω από την μελέτη των α-αμυλασών και των ισοαμυλασών σε διάφορες παθήσεις και κυρίως του παγκρέατος. Τον Ιανουάριο του 1981, μου απενεμήθη από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών ο Τίτλος της «συναφούς Ιατρικής Ειδικότητας της Γαστρεντερολογίας».
Από τον Δεκέμβριο του 1981 μέχρι τον Απρίλιο του 1982 εργάστηκα στην Παθολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σαν άμισθος Επιμελητής Παθολογίας (Διευθυντής: Καθηγητής Χ.Μ.Μουτσόπουλος).
Τον Απρίλιο του 1982 διορίστηκα έμμισθος Επιμελητής της Έδρας της Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Καθηγητής: Χ.Μ.Μουτσόπουλος). Τον Ιούλιο του 1982 εντάχθηκα στην βαθμίδα του Λέκτορα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τον Νοέμβριο του 1985 αναγορεύτηκα Υφηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τον Ιανουάριο του 1986 εντάχθηκα αυτοδίκαια στην βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Από τον Σεπτέμβριο του 1988 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1989 εργάστηκα στο Ηπατο–Γαστρεντερολογικό Τμήμα του Veterans Administration Medical Center, Washington DC σαν Visiting Researcher (Διευθυντής: Professor L.B.Seeff). Επιπλέον συνεργάσθηκα και με το Liver Diseases Section των NIDDK των NIH (Εθνικά Ινστιτούτα Υγείας Αμερικής), (Διευθυντής Dr. J. Hoofnagle).
Τον Αύγουστο του 1990 διορίστηκα αναπληρωτής Καθηγητής του Τομέα Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1992 και για διάστημα 6 εβδομάδων, μετέβηκα στις ΗΠΑ και τον Καναδά για να εκμάθω την τεχνική της φωτοδυναμικής θεραπείας (Laser), που χρησιμοποιείται στην θεραπευτική αγωγή πρόωρων και προχωρημένων κακοήθων νεοπλασιών.
Τα εαρινά εξάμηνα των Ακαδημαϊκών ετών 1992-1993 και 1993-1994 μου ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Γενική Σημειολογία» στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ακόμη, κατά τη διάρκεια του Ακαδημαϊκού έτους 1993-1994 μου ανατέθηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Παθολογία» στους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Τον Οκτώβριο του 1996 διορίστηκα Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Τον Ιούνιο του 2001 διορίσθηκα Καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Στην Παθολογική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων από τον Δεκέμβριο του 1981 μέχρι τον Ιανουάριο του 1996 τα καθήκοντά μου ήταν αυτά του επιμελητού, υπεύθυνου ομάδος Παθολογίας ή αναπληρωτού του Διευθυντού της Παθολογικής Κλινικής. Τον Ιανουάριο του 1996 εκλέχθηκα Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής. Τον Ιούνιο του 2002, οπότε η Παθολογική Κλινική διχοτομήθηκε ανέλαβα Διευθυντής της Α’ Παθολογικής Κλινικής & Ηπατο-Γαστρεντερολογικής Μονάδας.
Επίσης οργάνωσα και διηύθυνα την Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα του Τομέα Παθολογίας που λειτούργησε και λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 1981. Στη Μονάδα αυτή λειτουργούν σήμερα, μονάδα ενδοσκοπήσεων ανώτερου και κατώτερου πεπτικού, μονάδα ERCP, μονάδα ενδοσκοπικής κάψουλας, μονάδα LASER, μονάδα ελέγχου κινητικότητας, πεπτικού και λειτουργικών διαδικασιών καθώς και εξωτερικά ιατρεία. [Από τον Ιούνιο του 1982 λειτουργεί εξωτερικό ιατρείο για αρρώστους με αυτοάνοσα νοσήματα του γαστρεντερικού συστήματος (φλεγμονώδη πάθηση των εντέρων, αυτοάνοσα νοσήματα του Ήπατος, κλπ). Από τον Ιανουάριο 1988 λειτουργεί Εξωτερικό Ιατρείο για αρρώστους με χρόνιες ιογενείς ηπατίτιδες. Επίσης από τον Ιανουάριο του 1995 λειτουργεί εξωτερικό Ιατρείο για όλα τα προβλήματα του Γαστρεντερικού συστήματος]. Το Μάρτιο του 1988 η Ηπατο-γαστρεντερολογική Μονάδα αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλη για την πλήρη άσκηση ιατρών στην Γαστρεντερολογία (Φ.Ε.Κ. 142/15-3-88).
* Το 2006 η Η Ηπατο-γαστρεντερολογική Μονάδα αναγνωρίστηκε ως κέντρο για τη μελέτη της φλεγμονώδους πάθησης των εντέρων και για τη μελέτη των ιογενών ηπατιτίδων (κέντρο αναφοράς στη βορειοδυτική Ελλάδα).
Τον Φεβρουάριο του 2012 έγινε έναρξη λειτουργίας της Γαστρεντερολογικής Κλινικής και η Ηπατο-Γαστρεντερολογική Μονάδα μετονομάσθη σε Γαστρεντερολογική Κλινική οπότε και ανέλαβα τη Διεύθυνσή της
Τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα στράφηκαν: 1) γύρω από τη μελέτη των α-αμυλασών και των ισοαμυλασών, 2) γύρω από τη μελέτη της προσβολής του γαστρεντερικού συστήματος στα αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα και κυρίως στο σύνδρομο Sjogren, 3) γύρω από την μελέτη των διαταραχών της κινητικότητας του οισοφάγου, 4) γύρω από τη μελέτη της φλεγμονώδους πάθησης των εντέρων. Ειδικότερα στο θέμα αυτό, συμμετέχω και σε ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5) γύρω από τη μελέτη των ιογενών ηπατιτίδων
Από το 1982 μέχρι 31/08/2015 στο πλαίσιο των προπτυχιακών μαθημάτων του Τομέα Παθολογίας διδάξα στους φοιτητές του 3ου, 4ου, 5ου και 6ου έτους τα νοσήματα του Γαστρεντερικού Συστήματος καθώς και Κλινική Σημειολογία. Στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως των ειδικευόμενων και ειδικευόμενων ιατρών δίδαξα θέματα της Παθολογίας.