Δημοσιεύσεις άρθρων στον Διεθνή Ιατρικό τύπο

 1. K.Tsianou, M. G. Tsipouras, N. Giannakeas, A. Skamnelos, K. H. Katsanos, A. Tatsioni, E. C. Karvounis, V.Tsianos, A.T. Tzallas, E.V. Tsianos, J. Vlcek. Beliefs about Medicines Questionnaire (BMQ) in inflammatory bowel disease patients in Greece. Ιs this useful? EJPCH, Αccepted for publication
 2. Skamnelos A, Tatsioni A, Katsanos KH, Tsianos V, Christodoulou D, Tsianos EV. CD4 count remission hypothesis in patients with inflammatory bowel disease and human immunodeficiency virus infection: a systematic review of the literature. Ann Gastroenterol. 2015 Jul-Sep;28(3):337-346.
 3. Mitselos IV, Christodoulou DK, Katsanos KH, Tsianos EV. Role of wireless capsule endoscopy in the follow-up of inflammatory bowel disease. World J Gastrointest Endosc. 2015 Jun 10;7(6):643-51.
 4. Vegh Z, Burisch J, Pedersen N, Kaimakliotis I, Duricova D, Bortlik M, Vinding KK, Avnstrøm S, Olsen J, Nielsen KR, Katsanos KH, Tsianos EV, Lakatos L, Schwartz D, Odes S, D'Incà R, Beltrami M, Kiudelis G, Kupcinskap L, Jucov A, Turcan S, Barros LF, Magro F, Lazar D, Goldis A, de Castro L, Hernandez V, Niewiadomski O, Bell S, Langholz E, Munkholm P, Lakatos PL; EpiCom-group. Treatment Steps, Surgery, and Hospitalization Rates During the First Year of Follow-up in Patients with Inflammatory Bowel Diseases from the 2011 ECCO-Epicom Inception Cohort. J Crohns Colitis. 2015 Jun 7.
 5. Kalambokis GN, Oikonomou A, Baltayiannis G, Christou L, Kolaitis NI, Tsianos EV. Thrombin generation measured as thrombin-antithrombin complexes predicts clinical outcomes in patients with cirrhosis. Hepatol Res. 2015 Apr 6.
 6. Isene R, Bernklev T, Høie O, Munkholm P, Tsianos E, Stockbrügger R, Odes S, Palm Ø, Småstuen M, Moum B; EC-IBD Study Group. Extraintestinal manifestations in Crohn's disease and ulcerative colitis: results from a prospective, population-based European inception cohort. Scand J Gastroenterol. 2015 Mar;50(3):300-5.
 7. Burisch J, Vardi H, Pedersen N, Brinar M, Cukovic-Cavka S, Kaimakliotis I, Duricova D, Bortlik M, Shonová O, Vind I, Avnstrøm S, Thorsgaard N, Krabbe S, Andersen V, Dahlerup JF, Kjeldsen J, Salupere R, Olsen J, Nielsen KR, Manninen P, Collin P, Katsanos KH, Tsianos EV, Ladefoged K, Lakatos L, Bailey Y, OʼMorain C, Schwartz D, Lupinacci G, De Padova A, Jonaitis L, Kupcinskas L, Turcan S, Barros L, Magro F, Lazar D, Goldis A, Nikulina I, Belousova E, Fernandez A, Pineda JR, Almer S, Halfvarson J, Tsai HH, Sebastian S, Friger M, Greenberg D, Lakatos PL, Langholz E, Odes S, Munkholm P; EpiCom Group. Costs and resource utilization for diagnosis and treatment during the initial year in a European inflammatory bowel disease inception cohort: an ECCO-EpiCom Study. Inflamm Bowel Dis. 2015 Jan;21(1):121-31.
 8. Vegh Z, Burisch J, Pedersen N, Kaimakliotis I, Duricova D, Bortlik M, AvnstrømS, Vinding KK, Olsen J, Nielsen KR, Katsanos KH, Tsianos EV, Lakatos L, Schwartz D, Odes S, Lupinacci G, De Padova A, Jonaitis L, Kupcinskas L, Turcan S,Tighineanu O, Mihu I, Barros LF, Magro F, Lazar D, Goldis A, Fernandez A,Hernandez V, Niewiadomski O, Bell S, Langholz E, Munkholm P, Lakatos PL;EpiCom-group. Incidence and initial disease course of inflammatory bowel diseasesin 2011 in Europe and Australia: results of the 2011 ECCO-EpiCom inceptioncohort. J Crohns Colitis. 2014 Nov;8(11):1506-15.
 9. Zikou AK, Kosmidou M, Astrakas LG, Tzarouchi LC, Tsianos E, Argyropoulou MI. Brain involvement in patients with inflammatory bowel disease: a voxel-based morphometry and diffusion tensor imaging study. Eur Radiol. 2014 Oct;24(10):2499-506
 10. Heap GA, Weedon MN, Bewshea CM, Singh A, Chen M, Satchwell JB, Vivian JP, SoK, Dubois PC, Andrews JM, Annese V, Bampton P, Barnardo M, Bell S, Cole A, ConnorSJ, Creed T, Cummings FR, D'Amato M, Daneshmend TK, Fedorak RN, Florin TH, GayaDR, Greig E, Halfvarson J, Hart A, Irving PM, Jones G, Karban A, Lawrance IC, LeeJC, Lees C, Lev-Tzion R, Lindsay JO, Mansfield J, Mawdsley J, Mazhar Z, Parkes M,Parnell K, Orchard TR, Radford-Smith G, Russell RK, Reffitt D, Satsangi J,Silverberg MS, Sturniolo GC, Tremelling M, Tsianos EV, van Heel DA, Walsh A,Watermeyer G, Weersma RK, Zeissig S, Rossjohn J, Holden AL; International SeriousAdverse Events Consortium; IBD Pharmacogenetics Study Group, Ahmad T.HLA-DQA1-HLA-DRB1 variants confer susceptibility to pancreatitis induced bythiopurine immunosuppressants. Nat Genet. 2014 Oct;46(10):1131-4.
 11. Sigounas DE, Christodoulou DK, Karamoutsios A, Tatsioni A, Dova L, Vartholomatos G, Kolaitis N, Katsanos KH, Zervou E, Ioannidis JP, Tsianos EV. Changes of serum adhesion molecules and cytokines in post-ERCP pancreatitis: adhesion molecules and cytokines in acute pancreatitis. Clin Biochem. 2014 Sep;47(13-14):1245-9.
 12. Burisch J, Weimers P, Pedersen N, Cukovic-Cavka S, Vucelic B, Kaimakliotis I,Duricova D, Bortlik M, Shonová O, Vind I, Avnstrøm S, Thorsgaard N, Krabbe S,Andersen V, Dahlerup JF, Kjeldsen J, Salupere R, Olsen J, Nielsen KR, Manninen P,Collin P, Katsanos KH, Tsianos EV, Ladefoged K, Lakatos L, Ragnarsson G,Björnsson E, Bailey Y, O'Morain C, Schwartz D, Odes S, Valpiani D, Boni MC,Jonaitis L, Kupcinskas L, Turcan S, Barros L, Magro F, Lazar D, Goldis A,Nikulina I, Belousova E, Fernandez A, Sanroman L, Almer S, Zhulina Y, Halfvarson J, Arebi N, Diggory T, Sebastian S, Lakatos PL, Langholz E, Munkholm P;EpiCom-group. Health-related quality of life improves during one year of medical and surgical treatment in a European population-based inception cohort ofpatients with inflammatory bowel disease--an ECCO-EpiCom study. J Crohns Colitis.2014 Sep;8(9):1030-42
 13. Burisch J, Vegh Z, Pedersen N, Cuković-Čavka S, Turk N, Kaimakliotis I,Duricova D, Bortlik M, Shonová O, Thorsgaard N, Krabbe S, Andersen V, DahlerupJF, Kjeldsen J, Salupere R, Olsen J, Nielsen KR, Manninen P, Collin P, KatsanosKH, Tsianos EV, Ladefoged K, Ragnarsson G, Björnsson E, Bailey Y, O'Morain C,Schwartz D, Odes S, Politi P, Santini A, Kiudelis G, Kupcinskas L, Turcan S,Magro F, Barros L, Lazar D, Goldis A, Nikulina I, Belousova E, Sanromán L,Martinez-Ares D, Almer S, Zhulina Y, Halfvarson J, Arebi N, Houston Y, Sebastian S, Langholz E, Lakatos PL, Munkholm P; EpiCom group. Health care and patients'education in a European inflammatory bowel disease inception cohort: anECCO-EpiCom study. J Crohns Colitis. 2014 Aug;8(8):811-8
 14. Burisch J, Pedersen N, Cukovic-Cavka S, Turk N, Kaimakliotis I, Duricova D, Bortlik M, Shonová O, Vind I, Avnstrøm S, Thorsgaard N, Krabbe S, Andersen V, Dahlerup JF, Kjeldsen J, Salupere R, Olsen J, Nielsen KR, Manninen P, Collin P, Katsanos KH, Tsianos EV, Ladefoged K, Lakatos L, Ragnarsson G, Björnsson E, Bailey Y, O'Morain C, Schwartz D, Odes S, Giannotta M, Girardin G, Kiudelis G, Kupcinskas L, Turcan S, Barros L, Magro F, Lazar D, Goldis A, Nikulina I, Belousova E, Martinez-Ares D, Hernandez V, Almer S, Zhulina Y, Halfvarson J, Arebi N, Tsai HH, Sebastian S, Lakatos PL, Langholz E, Munkholm P; EpiCom-group. Environmental factors in a population-based inception cohort of inflammatory bowel disease patients in Europe--an ECCO-EpiCom study. J Crohns Colitis. 2014 Jul;8(7):607-16.
 15. Isene R, Bernklev T, Høie O, Langholz E, Tsianos E, Stockbrügger R, Odes S, Småstuen M, Moum B; EC-IBD Study Group. Thromboembolism in inflammatory bowel disease: results from a prospective, population-based European inception cohort. Scand J Gastroenterol. 2014 Jul;49(7):820-5.
 16. Burisch J, Pedersen N, Čuković-Čavka S, Brinar M, Kaimakliotis I, Duricova D, Shonová O, Vind I, Avnstrøm S, Thorsgaard N, Andersen V, Krabbe S, Dahlerup JF, Salupere R, Nielsen KR, Olsen J, Manninen P, Collin P, Tsianos EV, Katsanos KH, Ladefoged K, Lakatos L, Björnsson E, Ragnarsson G, Bailey Y, Odes S, Schwartz D, Martinato M, Lupinacci G, Milla M, De Padova A, D'Incà R, Beltrami M, Kupcinskas L, Kiudelis G, Turcan S, Tighineanu O, Mihu I, Magro F, Barros LF, Goldis A, Lazar D, Belousova E, Nikulina I, Hernandez V, Martinez-Ares D, Almer S, Zhulina Y, Halfvarson J, Arebi N, Sebastian S, Lakatos PL, Langholz E, Munkholm P; EpiCom-group. East-West gradient in the incidence of inflammatory bowel disease in Europe: the ECCO-EpiCom inception cohort. Gut. 2014 Apr;63(4):588-97.
 17. Cesarini M, Katsanos K, Papamichael K, Ellul P, Lakatos PL, Caprioli F, Kopylov U, Tsianos E, Mantzaris GJ, Ben-Horin S, Danese S, Fiorino G. Dose optimization is effective in ulcerative colitis patients losing response to infliximab: a collaborative multicentre retrospective study. Dig Liver Dis. 2014 Feb;46(2):135-9.
 18. Kosmidou M, Mpolotsis V, Christou L, Tsianos EV. Late onset of Crohn’s disease in familial Mediterranean fever: the necessity of anti-TNF treatment. J Dig Dis. 2014 Feb;15(2):102-4.
 19. Rogalidou M, Tzoufi M, Katsanos K, Gaitanis G, Zioga A, Tsianos E, Siamopoulou-Mavridou A. Telogen effluvium as the first symptom of Crohn's disease in a child. Ann Gastroenterol. 2014;27(4):418-420.
 20. Katsanos AH, Kosmidou M, Giannopoulos S, Katsanos KH, Tsivgoulis G, Kyritsis AP, Tsianos EV. Cerebral arterial infarction in inflammatory bowel diseases. Eur J Intern Med. 2014 Jan;25(1):37-44.
 21. Burisch J, Pedersen N, Cukovic-Cavka S, Turk N, Kaimakliotis I, Duricova D, Shonová O, Vind I, Avnstrøm S, Thorsgaard N, Krabbe S, Andersen V, Dahlerup Jens F, Kjeldsen J, Salupere R, Olsen J, Nielsen KR, Manninen P, Collin P, Katsanos KH, Tsianos EV, Ladefoged K, Lakatos L, Bailey Y, O'Morain C, Schwartz D, Odes S, Martinato M, Lombardini S, Jonaitis L, Kupcinskas L, Turcan S, Barros L, Magro F, Lazar D, Goldis A, Nikulina I, Belousova E, Fernandez A, Hernandez V, Almer S, Zhulina Y, Halfvarson J, Tsai HH, Sebastian S, Lakatos PL, Langholz E, Munkholm P; EpiCom Group. Initial disease course and treatment in an inflammatory bowel disease inception cohort in Europe: the ECCO-EpiCom cohort. Inflamm Bowel Dis. 2014 Jan;20(1):36-46.
 22. Sebastian S, Hernández V, Myrelid P, Kariv R, Tsianos E, Toruner M, Marti-Gallostra M, Spinelli A, van der Meulen-de Jong AE, Yuksel ES, Gasche C, Ardizzone S, Danese S. Colorectal cancer in inflammatory bowel disease: results of the 3rd ECCO pathogenesis scientific workshop (I). J Crohns Colitis. 2014 Jan;8(1):5-18.
 23. Papathanasopoulos A, Van Oudenhove L, Katsanos K, Christodoulou D, Tack J, Tsianos EV. Severity of fecal urgency and incontinence in inflammatory bowel disease: clinical, manometric and sonographic predictors. Inflamm Bowel Dis. 2013 Oct;19(11):2450-6.
 24. Katsanos A, Asproudis I, Katsanos KH, Dastiridou AI, Aspiotis M, Tsianos EV. Orbital and optic nerve complications of inflammatory bowel disease. J CrohnsColitis. 2013 Oct;7(9):683-93.
 25. Pedersen N, Bortoli A, Duricova D, D Inca R, Panelli MR, Gisbert JP, Zoli G, López-Sanromán A, Castiglione F, Riegler G, Annese V, Gionchetti P, Prada A, Pont ED, Timmer A, Felley C, Shuhaibar M, Tsianos EV, Dejaco C, Baert FJ, Jess T, Lebech M, Hommes DW, Munkholm P; European Crohn-Colitis Organisation-ECCO-Study Group of Epidemiology Committee-EpiCom. The course of inflammatory bowel disease during pregnancy and postpartum: a prospective European ECCO-EpiCom Study of 209 pregnant women. Aliment Pharmacol Ther. 2013 Sep;38(5):501-12.
 26. Katsanos KH, Voulgari PV, Goussia A, Oikonomou P, Christodoulou DK, Drosos AA, Tsianos EV. Coexistence of Crohn's disease in a patient with systemic lupus erythematosus. Rheumatol Int. 2013 Aug;33(8):2145-8.
 27. Sigounas DE, Christodoulou DK, Tatsioni A, Katsanos KH, Baltayiannis G, Kappas A, Ioannidis JP, Tsianos EV. Pancreatitis potentially associated drugs as a risk factor for post-endoscopic retrograde cholangiopancreatography pancreatitis: a prospective cohort study. Pancreas. 2013 May;42(4):601-6.
 28. Katsanos AH, Katsanos KH, Kosmidou M, Giannopoulos S, Kyritsis AP, Tsianos EV. Cerebral sinus venous thrombosis in inflammatory bowel diseases. QJM. 2013 May;106(5):401-13.
 29. Tsoumani A, Theopistos V, Katsanos K, Asproudis I, Tsianos EV. Treatment and non-treatment related ocular manifestations in patients with chronic hepatitis B or C. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2013 Apr;17(8):1123-31.
 30. Katsanos KH, Siozopoulou V, Sigounas D, Tsianos VE, Christodoulou D, Mitsi V, Tsianos EV. Adult-onset Still's disease preceding Crohn's disease. J Crohns Colitis. 2013 Apr;7(3):e93-8.
 31. Katsanos A, Asproudis I, Katsanos K, Tsianos EV. On the probable association of adalimumab and diffuse retinopathy in a patient with Crohn's disease. J Crohns Colitis. 2013 Feb;7(1):e22.
 32. Katsanos AH, Tsianos VE, Katsanos KH, Giannopoulos S, Tsianos EV. Restless legs syndrome in patients with Crohn's disease. Ann Gastroenterol. 2013;26(2):186.
 33. Kosmidou M, Vagias I, Katsanos KH, Tsianos EV. Agitation as the only symptom of cerebral venous sinus thrombosis in a patient with Crohn's disease. Ann Gastroenterol. 2013;26(4):373.
 34. Katz L, Gisbert JP, Manoogian B, Lin K, Steenholdt C, Mantzaris GJ, Atreja A,Ron Y, Swaminath A, Shah S, Hart A, Lakatos PL, Ellul P, Israeli E, Svendsen MN, van der Woude CJ, Katsanos KH, Yun L, Tsianos EV, Nathan T, Abreu M, Dotan I,Lashner B, Brynskov J, Terdiman JP, Higgins PD, Chaparro M, Ben-Horin S. Doublingthe infliximab dose versus halving the infusion intervals in Crohn's diseasepatients with loss of response. Inflamm Bowel Dis. 2012 Nov;18(11):2026-33.
 35. Kalambokis GN, Mouzaki A, Rodi M, Pappas K, Korantzopoulos P, Tsianos EV. Circulating endotoxin and interleukin-6 levels are associated with Doppler-evaluated pulmonary vascular resistance in cirrhotic patients. Hepatol Int. 2012 Oct;6(4):783-9.
 36. Katsanos KH, Tsianos VE, Tsianos EV. Intolerance of folic acid in a patient receiving methotrexate for Crohn's disease. J Crohns Colitis. 2012 Oct;6(9):960.
 37. Kalambokis GN, Pappas K, Tsianos EV. Terlipressin improves pulmonary pressures in cirrhotic patients with pulmonary hypertension and variceal bleeding or hepatorenal syndrome. Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2012 Aug 15;11(4):434-7.
 38. Katsanos KH, Voulgari PV, Tsianos EV. Inflammatory bowel disease and lupus: a systematic review of the literature. J Crohns Colitis. 2012 Aug;6(7):735-42.
 39. Kalambokis GN, Mouzaki A, Rodi M, Pappas K, Fotopoulos A, Xourgia X, Tsianos EV. Rifaximin improves systemic hemodynamics and renal function in patients with alcohol-related cirrhosis and ascites. Clin Gastroenterol Hepatol. 2012 Jul;10(7):815-8.
 40. Kalambokis GN, Mouzaki A, Rodi M, Tsianos EV. Rifaximin for the prevention of spontaneous bacterial peritonitis. World J Gastroenterol. 2012 Apr 14;18(14):1700-2.
 41. Kalambokis GN, Pappas K, Tsianos EV. Differential effects of terlipressin on pulmonary and systemic hemodynamics in patients with cirrhosis and pulmonary hypertension: an echo study. Angiology. 2012 Apr;63(3):199-205.
 42. Kalambokis GN, Mouzaki A, Rodi M, Tsianos EV. Rifaximin improves thrombocytopenia in patients with alcoholic cirrhosis in association with reduction of endotoxaemia. Liver Int. 2012 Mar;32(3):467-75.
 43. Kalambokis GN, Tsianos EV. Rifaximin reduces endotoxemia and improves liver function and disease severity in patients with decompensated cirrhosis. Hepatology. 2012 Feb;55(2):655-6.
 44. Katsanos KH, Tatsioni A, Natsi D, Sigounas D, Christodoulou DK, Tsianos EV. Recombinant human erythropoietin in patients with inflammatory bowel disease and refractory anemia: a 15-year single center experience. J Crohns Colitis. 2012 Feb;6(1):56-61
 45. Goulia P, Papadimitriou I, Machado MO, Mantas C, Pappa C, Tsianos E, Pavlidis N, Drosos AA, Carvalho AF, Hyphantis T. Does psychological distress vary between younger and older adults in health and disease? J Psychosom Res. 2012 Feb;72(2):120-8
 46. Tsianos EV, Katsanos KH, Tsianos VE. Role of genetics in the diagnosis and prognosis of Crohn's disease. World J Gastroenterol. 2012 Jan 14;18(2):105-18.
 47. Katsanos KH, Rutgeerts PJ, Assche GV, Tsianos EV. Balloon dilatation of ileo-colonic anastomosis in Crohn's disease. Ann Gastroenterol. 2012;25(2):181.
 48. Mitsis M, Katsanos KH, Fatouros M, Tsianos EV. Hassab's operation for bleeding gastric varices. Ann Gastroenterol. 2012;25(2):182.
 49. Katsanos KH, Sigounas DE, Christodoulou DK, Tsianos EV. Upper esophageal ring due to gastric heterotopia. Ann Gastroenterol. 2012;25(2):163
 50. Katsanos KH, Sigounas DE, Christodoulou DK, Tsianos EV. Hemostatic bitherapy for spurting bleeding. Ann Gastroenterol. 2012;25(3):258.
 51. Katsanos KH, Sigounas DE, Christodoulou DK, Tsianos EV. Grading acute radiation bowel injury an unaddressed issue. Ann Gastroenterol. 2012;25(1):65
 52. Katsanos KH, Sigounas DE, Christodoulou DK, Tsianos EV. Bleeding colonic spider angioma. Ann Gastroenterol. 2012;25(3):259.
 53. Katsanos KH, Glantzounis GK, Fatouros M, Tsianos EV. Exogastric stromal tumor of the stomach. Ann Gastroenterol. 2012;25(1):62.
 54. Katsanos KH, Asproudis I, Tsianos EV. Blepharoplasty for eyelid herniation in Crohn's disease. Ann Gastroenterol. 2012;25(1):83-84.
 55. Ciancio A, Andreone P, Kaiser S, Mangia A, Milella M, Solà R, Pol S, Tsianos E, De Rosa A, Camerini R, McBeath R, Rizzetto M. Thymosin alpha-1 with peginterferon alfa-2a/ribavirin for chronic hepatitis C not responsive to IFN/ribavirin: an adjuvant role? J Viral Hepat. 2012 Jan;19 Suppl 1:52-9
 56. Tsianos EV, Katsanos KH, Tsianos VE. Role of genetics in the diagnosis and prognosis of Crohn's disease. World J Gastroenterol. 2011 Dec 28;17(48):5246-59.
 57. Kalambokis GN, Tsianos EV. Systemic hemodynamic and renal effects of midodrine and octreotide in cirrhotic patients with ascites. J Res Med Sci. 2011 Dec;16(12):1636-7.
 58. Kalambokis GN, Fotopoulos A, Pappas K, Tsianos EV. Renal function impairment in patients with cirrhosis having pulmonary hypertension. Angiology. 2011 Oct;62(7):585-7.
 59. Katsanos KH, Christodoulou D, Siozopoulou V, Eufimia B, Bali C, Fatouros M, Mitsi V, Tsianos EV. Silent ulcerative colitis adjacent to a regular sigmoid adenocarcinoma. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2011 Oct;23(10):957-60.
 60. Kalambokis GN, Tsianos EV. Raised sympathetic activity and blood ammonia could increase sensitivity to infections in patients with cirrhosis and refractory ascites who are using beta-blockers. Hepatology. 2011 Oct;54(4):1486-7
 61. Katsanos KH, Tsianos EV. Piercing and Crohn's disease. J Crohns Colitis. 2011 Oct;5(5):502-3. doi: 10.1016/j.crohns.2011.04.014.
 62. Katsanos KH, Tatsioni A, Pedersen N, Shuhaibar M, Ramirez VH, Politi P, Rombrechts E, Pierik M, Clofent J, Beltrami M, Bodini P, Freitas J, Mouzas I, Fornaciari G, Moum B, Lakatos PL, Vermeire S, Langholz E, Odes S, Morain CO, Stockbrügger R, Munkholm P, Tsianos EV. Cancer in inflammatory bowel disease 15 years after diagnosis in a population-based European Collaborative follow-up study. J Crohns Colitis. 2011 Oct;5(5):430-42.
 63. Kalambokis GN, Mouzaki A, Rodi M, Pappas K, Tsianos EV. Bacterial translocation attenuates the systemic hemodynamic improvement produced by terlipressin in patients with cirrhosis. Hepatology. 2011 Aug;54(2):743-4; author reply 744.
 64. Bassukas ID, Kosmidou M, Gaitanis G, Tsiouri G, Tsianos E. Patients with psoriasis are more likely to be treated for latent tuberculosis infection prior to biologics than patients with inflammatory bowel disease. Acta Derm Venereol. 2011 Jun;91(4):444-6.
 65. Katsanos KH, Zinovieva E, Lambri E, Tsianos EV. Eosinophilic-Crohn overlap colitis and review of the literature. J Crohns Colitis. 2011 Jun;5(3):256-61.
 66. Kalambokis GN, Mouzaki A, Rodi M, Pappas K, Korantzopoulos P, Tsianos EV. Serum interleukin 6 levels and cirrhosis-associated pulmonary hypertension. Angiology. 2011 May;62(4):344-5
 67. Sigounas DE, Tatsioni A, Christodoulou DK, Tsianos EV, Ioannidis JP. New prognostic markers for outcome of acute pancreatitis: overview of reporting in 184 studies. Pancreas. 2011 May;40(4):522-32
 68. Christodoulou DK, Milionis HJ, Pappa P, Katsanos KH, Sigounas D, Florentin M, Elisaf M, Tsianos EV. Association of Helicobacter pylori infection with cardiovascular disease--is it just a myth? Eur J Intern Med. 2011 Apr;22(2):191-4.
 69. Christou LG, Saugos V, Vagias I, Tsianos EV. Red face, postendoscopy. BMJ Case Rep. 2011 Mar 8;2011.
 70. Kalambokis G, Tsianos EV. Midodrine and furosemide-induced natriuresis in cirrhotics with ascites. Aliment Pharmacol Ther. 2011 Feb;33(3):415-6
 71. Kopylov U, Mantzaris GJ, Katsanos KH, Reenaers C, Ellul P, Rahier JF, Israeli E, Lakatos PL, Fiorino G, Cesarini M, Tsianos EV, Louis E, Ben-Horin S. The efficacy of shortening the dosing interval to once every six weeks in Crohn's patients losing response to maintenance dose of infliximab. Aliment Pharmacol Ther. 2011 Feb;33(3):349-57
 72. Mantzaris MD, Tsianos EV, Galaris D. Interruption of triacylglycerol synthesis in the endoplasmic reticulum is the initiating event for saturated fatty acid-induced lipotoxicity in liver cells. FEBS J. 2011 Feb;278(3):519-30.
 73. Katsanos KH, Stamou P, Tatsioni A, Tsianos VE, Zoumbas S, Kavvadia S, Giga A, Vagias I, Christodoulou DK, Tsianos EV; Northwest Greece IBD Study Group. Prevalence of inflammatory bowel disease related dysplasia and cancer in 1500 colonoscopies from a referral center in northwestern Greece. J Crohns Colitis. 2011 Feb;5(1):19-23.
 74. Katsanos KH, Gaitanis G, Bassoukas I, Tsianos EV. External ear dermatitis in a Crohn's disease patient. Ann Gastroenterol. 2011;24(3):218.
 75. Christodoulou D, Katsanos K, Zervou E, Theopistos V, Papathanasopoulos A, Christou L, Tsianos EV. Platelet IgG antibodies are significantly increased in chronic liver disease. Ann Gastroenterol. 2011;24(1):47-52.
 76. Katsanos KH, Vagias I, Tsianos VE, Vassou A, Tsianos EV. Chronic myelogenous leukemia in ulcerative colitis. Ann Gastroenterol. 2011;24(1):64
 77. Katsanos KH, Rogalidou M, Siamopoulou A, Tsianos EV. Juvenile polyp presenting with rectal bleeding in a 2-year-old girl. Ann Gastroenterol. 2011;24(1):67.
 78. Katsanos KH, Nastos D, Tsianos EV. Non-perforated duodenal diverticulitis. Ann Gastroenterol. 2011;24(4):319
 79. Katsanos KH, Sigounas DE, Christodoulou DK, Tsianos EV. Nonsteroidal anti-inflammatory drug-induced acute ulcers in the colon. Ann Gastroenterol. 2011;24(4):320.
 80. Zois CD, Christodoulou DK, Katsanos KH, Sigounas D, Batistatou A, Hatzi V, Marcon N, Tsianos EV. Endoscopic resection and histological evaluation of colorectal polyps: Is it a definitive treatment? Ann Gastroenterol. 2011;24(2):115-120
 81. Tzoufi M, Rogalidou M, Drimtzia E, Sionti I, Nakou I, Argyropoulou M, Tsianos EV, Siamopoulou-Mavridou A. Caroli's disease: Description of a case with a benign clinical course. Ann Gastroenterol. 2011;24(2):129-133
 82. Katsanos KH, Sigounas DE, Christodoulou DK, Tsianos EV. Isolated rectal ulcer. Ann Gastroenterol. 2011;24(2):121
 83. Katsanos KH, Gaitanis G, Bassoukas I, Tsianos EV. External ear dermatitis in a Crohn's disease patient. Ann Gastroenterol. 2011;24(3):1.
 84. Felekis T, Asproudis I, Katsanos K, Tsianos E. A case of nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy of a male with family history of the disease after receiving sildenafil. Clin Ophthalmol. 2011;5:1443-5
 85. Kalambokis G, Tsianos EV. Pitfalls in the assessment of intrapulmonary shunt using lung perfusion scintigraphy in patients with cirrhosis. Liver Int. 2011 Jan;31(1):138-9; author reply 139-40.
 86. Kalambokis G, Tsianos EV. Endotoxaemia in the pathogenesis of cytopenias in liver cirrhosis. Could oral antibiotics raise blood counts? Med Hypotheses. 2011 Jan;76(1):105-9.
 87. Kalambokis G, Tsianos EV. Thrombocytopenia associated with chronic liver disease: effects of rifaximin on platelet count. Am J Gastroenterol. 2010 Dec;105(12):2705-7.
 88. Kalambokis GN, Pappas K, Baltayiannis G, Katsanou A, Tsianos EV. Effects of terlipressin on water excretion after oral water load test in nonazotemic cirrhotic patients with ascites without hyponatremia. Scand J Gastroenterol. 2010 Dec;45(12):1509-15
 89. Juillerat P, Pittet V, Mottet C, Felley C, Gonvers JJ, Vader JP, Burnand B, Froehlich F, Wolters FL, Stockbrügger RW, Michetti P; EC-IBD Group. Appropriateness of early management of newly diagnosed Crohn's disease in a European population-based cohort. Scand J Gastroenterol. 2010 Dec;45(12):1449-56.
 90. Christodoulou DK, Sigounas DE, Katsanos KH, Dimos G, Tsianos EV. Small bowel parasitosis as cause of obscure gastrointestinal bleeding diagnosed by capsule endoscopy. World J Gastrointest Endosc. 2010 Nov 16;2(11):369-71.
 91. Katsanos KH, Maliouki M, Tatsioni A, Ignatiadou E, Christodoulou DK, Fatouros M, Tsianos EV. The role of colonoscopy in the management of intestinal obstruction: a 20-year retrospective study. BMC Gastroenterol. 2010 Nov 8;10:130.
 92. Kalambokis G, Tsianos EV. Lung perfusion scan is not superior to contrast-enhanced echocardiography for the diagnosis of the hepatopulmonary syndrome in chronic liver disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010 Nov;22(11):1387-8.
 93. Katsanos KH, Katopodis KP, Kosmidou M, Siamopoulos KC, Tsianos EV. Leptospira interrogans icterohaemorrhagiae in a patient with Crohn's disease. Inflamm Bowel Dis. 2010 Nov;16(11):1824-5
 94. Katsanos KH, Karetsos V, Tsianos EV. A family report of Crohn's disease in three children immigrating from Albania to Greece and review of the literature. J Crohns Colitis. 2010 Nov;4(5):582-5.
 95. Papathanasopoulos AA, Katsanos KH, Tatsioni A, Christodoulou DK, Tsianos EV. Increased fatigability of external anal sphincter in inflammatory bowel disease: significance in fecal urgency and incontinence. J Crohns Colitis. 2010 Nov;4(5):553-60.
 96. Kalambokis GN, Kosta P, Pappas K, Tsianos EV. Haemodynamic and renal effects of tadalafil in patients with cirrhosis. World J Gastroenterol. 2010 Oct 21;16(39):5009-10.
 97. Christodoulou DK, Tsianos EV. Role of endoscopic retrograde cholangiopancreatography in pancreatic diseases. World J Gastroenterol. 2010 Oct 14;16(38):4755-61.
 98. Kalambokis G, Baltayiannis G, Tsiouris S, Pappas K, Kokkinou P, Fotopoulos A, Tsianos EV. Scintigraphic evaluation of intrapulmonary shunt in normoxemic cirrhotic patients and effects of terlipressin. Hepatol Res. 2010 Oct;40(10):1015-21
 99. Papathanasopoulos AA, Katsanos KH, Tsianos EV. Late-onset ulcerative colitis presenting as filiform polyposis. J Crohns Colitis. 2010 Oct;4(4):488-9.
 100. Felekis T, Katsanos KH, Zois CD, Vartholomatos G, Kolaitis N, Asproudis I, Tsianos EV. Anterior ischemic optic neuropathy in a patient with Crohn's disease and aberrant MTHFR and GPIIIa gene variants. J Crohns Colitis. 2010 Oct;4(4):471-4.
 101. Katsanos KH, Tsianos VE, Zois CD, Zioga H, Vagias I, Zervou E, Christodoulou DK, Tsianos EV; Northwest Greece IBD Study Group. Inflammatory bowel disease and hepatitis B and C in Western Balkans: a referral centre study and review of the literature. J Crohns Colitis. 2010 Oct;4(4):450-65.
 102. Kalambokis G, Tsiouris S, Tsianos EV, Baltayiannis G, Pakou B, Fotopoulos A. Effects of terlipressin and somatostatin on liver and thorax blood volumes in patients with cirrhosis. Liver Int. 2010 Oct;30(9):1371-8
 103. Kalambokis G, Tsianos EV. Refractory ascites: can it be defined only by the response to furosemide and spironolactone? Liver Int. 2010 Oct;30(9):1394; author reply 1395-6.
 104. Aggelopoulou-Tiga P, Dimitroulopoulos D, Kaligeros K, Koutsounas S, Kouroumalis E, Diamanti H, Ionnidou P, Kountouras J, Papaioannou C, Dimopoulou M, Giannoulis G, Ketikoglou I, Protopapas A, Bassaris H, Delis V, Karatapanis S, Manolakopoulos S, Mimidis K, Nikolaou A, Thomopoulos K, Tzelas G, Tsianos E, Kardasi M, Perperas A. Pegylated interferon alfa-2b pen device and ribavirin treatment for patients with chronic hepatitis C: an evaluation of patient satisfaction. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2010 Sep;22(9):1058-65.
 105. Katsanos KH, Tsianos VE, Tsianos EV. Transient menorrhagia without adalimumab discontinuation in a patient with Crohn's disease. J Crohns Colitis. 2010 Sep;4(3):348.
 106. Kalambokis GN, Pappas K, Tsianos EV. Effect of alpha1-blockade with doxazosin in pulmonary hypertension associated with cirrhosis. Scand J Gastroenterol. 2010 Sep;45(9):1135-6
 107. Zois CD, Baltayiannis GH, Bekiari A, Goussia A, Karayiannis P, Doukas M, Demopoulos D, Mitsellou A, Vougiouklakis T, Mitsi V, Tsianos EV. Steatosis and steatohepatitis in postmortem material from Northwestern Greece. World J Gastroenterol. 2010 Aug 21;16(31):3944-9.
 108. Katsanos KH, Tatsioni A, Tsakiris V, Christodoulou D, Tsianos EV. Helicobacter pylori is a major public health priority in western Balkans: an endoscopy referral center experience. Eur J Intern Med. 2010 Aug;21(4):306-9.
 109. Leuschner UF, Lindenthal B, Herrmann G, Arnold JC, Rössle M, Cordes HJ, Zeuzem S, Hein J, Berg T; NASH Study Group. High-dose ursodeoxycholic acid therapy for nonalcoholic steatohepatitis: a double-blind, randomized, placebo-controlled trial. Hepatology. 2010 Aug;52(2):472-9.
 110. Psofaki V, Kalogera C, Tzambouras N, Stephanou D, Tsianos E, Seferiadis K, Kolios G. Promoter methylation status of hMLH1, MGMT, and CDKN2A/p16 in colorectal adenomas. World J Gastroenterol. 2010 Jul 28;16(28):3553-60.
 111. Katsanos KH, Koulouras V, Nakos G, Tsianos EV. Successful management of full-length obstructing esophageal bezoars in an intensive care unit. Intensive Care Med. 2010 Jul;36(7):1280-1.
 112. Katsanos KH, Briasoulis E, Tsekeris P, Batistatou A, Bai M, Tolis C,Capizzello A, Panelos I, Karavasilis V, Christodoulou D, Tsianos EV. Randomized phase II exploratory study of prophylactic amifostine in cancer patients who receive radical radiotherapy to the pelvis. J Exp Clin Cancer Res. 2010 Jun 10;29:68.
 113. Katsanos KH, Ignatiadou E, Sarandi M, Godevenos D, Asproudis I, Fatouros M, Tsianos EV. Fournier's gangrene complicating ulcerative pancolitis. J Crohns Colitis. 2010 Jun;4(2):203-6. doi: 10.1016/j.crohns.2009.11.006. Epub 2009 Dec
 114. Zois CD, Katsanos KH, Kosmidou M, Tsianos EV. Neurologic manifestations in inflammatory bowel diseases: current knowledge and novel insights. J Crohns Colitis. 2010 Jun;4(2):115-24. doi: 10.1016/j.crohns.2009.10.005. Epub 2009 Dec
 115. Liberopoulos EN, Florentin M, Elisaf MS, Mikhailidis DP, Tsianos E. Fenofibrate in primary biliary cirrhosis: a pilot study. Open Cardiovasc Med J. 2010 Apr 28;4:120-6
 116. Katsanos KH, Christodoulou DK, Kamina S, Maria K, Lambri E, Theodorou S, Tsampoulas K, Vasiliki M, Tsianos EV. Diagnosis and endoscopic treatment of esophago-bronchial fistula due to gastric heterotopy. World J Gastrointest Endosc. 2010 Apr 16;2(4):138-42.
 117. Odes S, Vardi H, Friger M, Esser D, Wolters F, Moum B, Waters H, Elkjaer M, Bernklev T, Tsianos E, O'Morain C, Stockbrügger R, Munkholm P, Langholz E. Clinical and economic outcomes in a population-based European cohort of 948 ulcerative colitis and Crohn's disease patients by Markov analysis. Aliment Pharmacol Ther. 2010 Apr;31(7):735-44.
 118. Hyphantis TN, Tomenson B, Bai M, Tsianos E, Mavreas V, Creed F. Psychological distress, somatization, and defense mechanisms associated with quality of life in inflammatory bowel disease patients. Dig Dis Sci. 2010 Mar;55(3):724-32.
 119. Van Assche G, Dignass A, Reinisch W, van der Woude CJ, Sturm A, De Vos M, Guslandi M, Oldenburg B, Dotan I, Marteau P, Ardizzone A, Baumgart DC, D'Haens G, Gionchetti P, Portela F, Vucelic B, Söderholm J, Escher J, Koletzko S, Kolho KL, Lukas M, Mottet C, Tilg H, Vermeire S, Carbonnel F, Cole A, Novacek G, Reinshagen M, Tsianos E, Herrlinger K, Oldenburg B, Bouhnik Y, Kiesslich R, Stange E, Travis S, Lindsay J; European Crohn's and Colitis Organisation (ECCO). The second European evidence-based Consensus on the diagnosis and management of Crohn's disease: Special situations. J Crohns Colitis. 2010 Feb;4(1):63-101.
 120. Katsanos KH, Theiakos D, Vagias I, Christodoulou D, Tsianos EV. Reversible proteinuria after adalimumab discontinuation in a patient with Crohn's disease. NDT Plus. 2010 Feb;3(1):103-4.
 121. Hyphantis T, Antoniou K, Tomenson B, Tsianos E, Mavreas V, Creed F. Is the personality characteristic "impulsive sensation seeking" correlated to differences in current smoking between ulcerative colitis and Crohn's disease patients? Gen Hosp Psychiatry. 2010 Jan-Feb;32(1):57-65.
 122. Christou L, Kalambokis G, Bai M, Kamina S, Tsianos EV. Splenic marginal zone lymphoma in a patient with chronic hepatitis B. J Gastrointestin Liver Dis. 2009 Dec;18(4):511-2. Erratum in: J Gastrointestin Liver Dis. 2010 Mar;19(1):118.
 123. Katsanos KH, Christodoulou DK, Zervou E, Babameto A, Kraja B, Hyphantis H, Karetsos V, Tsonis G, Basho J, Resuli BF, Tsianos EV. Hepatitis B remains a major health priority in Western Balkans: results of a 4-year prospective Greek-Albanian collaborative study. Eur J Intern Med. 2009 Nov;20(7):698-702.
 124. Kalambokis G, Christou L, Siaplaoura E, Tsianos EV. Polymyalgia rheumatic associated with neck surgery. South Med J. 2009 Nov;102(11):1190-110
 125. Felekis T, Katsanos K, Christodoulou D, Asproudis I, Tsianos EV. Reversible bilateral optic neuritis after Infliximab discontinuation in a patient with Crohn's disease. J Crohns Colitis. 2009 Sep;3(3):212-4.
 126. Katsanos KH, Saougos V, Kosmidou M, Doukas M, Kamina S, Asproudis I, Tsianos EV. Sjogren's syndrome in a patient with ulcerative colitis and primary sclerosing cholangitis: Case report and review of the literature. J Crohns Colitis. 2009 Sep;3(3):200-3.
 127. Kalambokis GN, Christou L, Tsianos EV. Multiple myeloma presenting with an acute bacterial infection. Int J Lab Hematol. 2009 Aug;31(4):375-83
 128. Christou L, Economou G, Zikou AK, Saplaoura K, Argyropoulou MI, Tsianos EV. Acute Haemophilus parainfluenzae endocarditis: a case report. J Med Case Rep. 2009 Jul 16;3:7494
 129. Marcellin P, Bonino F, Lau GK, Farci P, Yurdaydin C, Piratvisuth T, Jin R, Gurel S, Lu ZM, Wu J, Popescu M, Hadziyannis S; Peginterferon alfa-2a in HBeAg-negative Chronic Hepatitis B Study Group. Sustained response of hepatitis B e antigen-negative patients 3 years after treatment with peginterferon alpha-2a. Gastroenterology. 2009 Jun;136(7):2169-2179
 130. Kapetanos D, Christodoulou D, Chatzizisi O, Sigounas D, Vasiliou K, Stavropoulou E, Katodritou E, Kokozidis G, Kiriazis G, Kitis G, Tsianos E. Randomized study of the effect of pentoxifylline or octreotide on serum levels of TNF-alpha and IL-6 after endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2009 May;21(5):529-33. PubMed PMID: 19373973.
 131. Tsianos EV, Katsanos K. Do we really understand what the immunological disturbances in inflammatory bowel disease mean? World J Gastroenterol. 2009 Feb 7;15(5):521-5
 132. Katsanos K, Ignatiadou E, Markouizos G, Doukas M, Siafakas M, Fatouros M, Tsianos EV. Non-toxic megacolon due to transverse and sigmoid colon volvulus in a patient with ulcerative colitis. J Crohns Colitis. 2009 Feb;3(1):38-41.
 133. Kosmidou M, Gaitanis G, Nomikos K, Zioga A, Katsanos K, Bassukas ID, Tsianos E. Severe rosacea in a patient on infliximab for ulcerative colitis: pathophysiological considerations. Acta Derm Venereol. 2009;89(5):522-3.
 134. Katsanos KH, Christodoulou D, Kalampokis G, Tsianos EV, Theodorou SJ, Tsampoulas C, Xeropotamos N. Radiological evidence of double inferior vena cava in two patients with liver function abnormalities. Eur J Intern Med. 2009 Jan;20(1):e17
 135. Felekis T, Katsanos K, Kitsanou M, Trakos N, Theopistos V, Christodoulou D, Asproudis I, Tsianos EV. Spectrum and frequency of ophthalmologic manifestations in patients with inflammatory bowel disease: a prospective single-center study. Inflamm Bowel Dis. 2009 Jan;15(1):29-34.
 136. Papadopoulos V, Protopapas A, Tsianos E, Mimidis K. Three-year follow-up of pegylated interferon alfa-2b as monotherapy or in combination with lamivudine in patients with HBeAg-negative chronic hepatitis B. Scand J Gastroenterol. 2009;44(8):1021-2
 137. Zois CD, Baltayiannis GH, Karayiannis P, Tsianos EV. Systematic review: hepatic fibrosis - regression with therapy. Aliment Pharmacol Ther. 2008 Nov 15;28(10):1175-87.
 138. Kalambokis GN, Tsianos EV. Vasoconstrictor therapy for patients with cirrhosis with ascites but without hepatorenal syndrome. Hepatology. 2008 Aug;48(2):686.
 139. Sherman M, Yurdaydin C, Simsek H, Silva M, Liaw YF, Rustgi VK, Sette H, Tsai N, Tenney DJ, Vaughan J, Kreter B, Hindes R; AI463026 Benefits of Entecavir for Hepatitis B Liver Disease (BEHoLD) Study Group. Entecavir therapy for lamivudine-refractory chronic hepatitis B: improved virologic, biochemical, and serology outcomes through 96 weeks. Hepatology. 2008 Jul;48(1):99-108.
 140. Elefsiniotis IS, Pavlidis C, Ketikoglou I, Koutsounas S, Scarmeas N, Pantazis KD, Moulakakis A, Tsianos EV. Patient's age modifies the impact of the proposed predictors of sustained virological response in chronic hepatitis C patients treated with PEG-interferon plus ribavirin. Eur J Intern Med. 2008 Jun;19(4):266-70.
 141. Kalambokis G, Theodorou A, Tsianos EV. Disseminated intravascular coagulation associated with cytomegalovirus infection in a patient with hepatitis C virus cirrhosis. Hepatol Res. 2008 Jun;38(6):635-7.
 142. Kalambokis G, Theodorou A, Kosta P, Tsianos EV. Multiple myeloma presenting with pyomyositis caused by community-acquired methicillin-resistant Staphylococcus aureus: report of a case and literature review. Int J Hematol. 2008 Jun;87(5):516-9.
 143. Høie O, Aamodt G, Vermeire S, Bernklev T, Odes S, Wolters FL, Riis L, Politi P, Tsianos EV, Butrón M, Stockbrügger RW, Munkholm P, Vatn M, Moum B; European Collaborative study group of Inflammatory Bowel Disease (EC-IBD). Serological markers are associated with disease course in ulcerative colitis. A study in an unselected population-based cohort followed for 10 years. J Crohns Colitis. 2008 Jun;2(2):114-22.
 144. Christodoulou DK, Katsanos KH, Makrydimas G, Tsanadis G, Tsianos EV. Peripheral parenteral nutrition in protracted hyperemesis gravidarum--report of two cases and a literature review. Acta Gastroenterol Belg. 2008 Apr-Jun;71(2):259-62.
 145. Baltayiannis G, Baltayiannis N, Tsianos EV. Suppressors of cytokine signaling as tumor repressors. Silencing of SOCS3 facilitates tumor formation and growth in lung and liver. J BUON. 2008 Apr-Jun;13(2):263-5.
 146. Anagnostopoulos GK, Stefanou D, Arkoumani E, Karagiannis J, Paraskeva K, Chalkley L, Habilomati E, Tsianos E, Agnantis NJ. Immunohistochemical expression of cell-cycle proteins in gastric precancerous lesions. J Gastroenterol Hepatol. 2008 Apr;23(4):626-31.
 147. Economou M, Milionis H, Filis S, Baltayiannis G, Christou L, Elisaf M, Tsianos E. Baseline cholesterol is associated with the response to antiviral therapy in chronic hepatitis C. J Gastroenterol Hepatol. 2008 Apr;23(4):586-91
 148. Kalambokis G, Korantzopoulos P, Nikas SA, Theodorou A, Tsianos EV. Significant improvement of portopulmonary hypertension after 1-week terlipressin treatment. J Hepatol. 2008 Apr;48(4):678-80
 149. Kalambokis G, Economou G, Nikas S, Bai M, Lampri E, Kosta P, Tsianos EV. Concurrent development of spontaneous pyomyositis due to Staphylococcus epidermidis and Kikuchi-Fujimoto disease. Intern Med. 2008;47(24):2139-43.
 150. Christou L, Kalambokis G, Tsianos EV. Weil's disease in a patient with chronic viral hepatitis and history of alcohol abuse. Intern Med. 2008;47(10):933-7.
 151. Papathanasopoulos AA, Katsanos KH, Christodoulou DK, Nikas S, Tsianos EV. An unusual case of Crohn's disease with unresponsive pleural exudates. Is Crohn's disease finally a systemic immunological disorder? J Crohns Colitis. 2007 Dec;1(2):116-21.
 152. Katsanos K, Cavalier E, Ferrante M, Van Hauwaert V, Henckaerts L, Schnitzler F, Katsaraki A, Noman M, Vermeire S, Tsianos EV, Rutgeerts P, Chapelle JP, Van Assche G. Intravenous iron therapy restores functional iron deficiency induced by infliximab. J Crohns Colitis. 2007 Dec;1(2):97-105.
 153. Odes S, Vardi H, Friger M, Wolters F, Hoie O, Moum B, Bernklev T, Yona H, Russel M, Munkholm P, Langholz E, Riis L, Politi P, Bondini P, Tsianos E, Katsanos K, Clofent J, Vermeire S, Freitas J, Mouzas I, Limonard C, O'Morain C, Monteiro E, Fornaciari G, Vatn M, Stockbrugger R; European Collaborative Study Group on Inflammatory Bowel Disease. Effect of phenotype on health care costs in Crohn's disease: A European study using the Montreal classification. J Crohns Colitis. 2007 Dec;1(2):87-96.
 154. Kalambokis G, Christou L, Stefanou D, Arkoumani E, Tsianos EV. Association of liver cirrhosis related IgA nephropathy with portal hypertension. World J Gastroenterol. 2007 Nov 21;13(43):5783-6.
 155. Christodoulou DK, Haber G, Beejay U, Tang SJ, Zanati S, Petroniene R, Cirocco M, Kortan P, Kandel G, Tatsioni A, Tsianos E, Marcon N. Reproducibility of wireless capsule endoscopy in the investigation of chronic obscure gastrointestinal bleeding. Can J Gastroenterol. 2007 Nov;21(11):707-14.
 156. Economou M, Filis G, Tsianou Z, Alamanos J, Kogevinas A, Masalas K, Petrou A, Tsianos EV. Crohn's disease incidence evolution in North-western Greece is not associated with alteration of NOD2/CARD15 variants. World J Gastroenterol. 2007 Oct 14;13(38):5116-20
 157. Kapetanos D, Kokozidis G, Christodoulou D, Mistakidis K, Dimakopoulos K, Katodritou E, Kitis G, Tsianos EV. Case series of transpancreatic septotomy as precutting technique for difficult bile duct cannulation. Endoscopy. 2007 Sep;39(9):802-6.
 158. Kapetanos D, Kokozidis G, Christodoulou D, Mistakidis K, Sigounas D, Dimakopoulos K, Kitis G, Tsianos EV. A randomized controlled trial of pentoxifylline for the prevention of post-ERCP pancreatitis. Gastrointest Endosc. 2007 Sep;66(3):513-8. PubMed PMID: 17725940.
 159. Christodoulou D, Christou L, Zervou E, Katsanos K, Kitsanou M, Tsianos EV. Antiplatelet antibodies in patients with chronic viral hepatitis receiving interferon-alpha. Hepatogastroenterology. 2007 Sep;54(78):1761-5
 160. Christou L, Economou M, Economou G, Kolettis TM, Tsianos EV. Characteristics of ascitic fluid in cardiac ascites. Scand J Gastroenterol. 2007 Sep;42(9):1102-5.
 161. Anagnostopoulos GK, Stefanou D, Arkoumani E, Chalkley L, Karagiannis J, Paraskeva K, Mathou N, Dellaporta E, Tsianos E, Agnantis NJ. Expression of Bax protein in gastric carcinomas. A clinicopathological and immunohistochemical study. Acta Gastroenterol Belg. 2007 Jul-Sep;70(3):285 9.
 162. Odes S, Friger M, Vardi H, Claessens G, Bossuyt X, Riis L, Munkholm P, Wolters F, Yona H, Hoie O, Beltrami M, Tsianos E, Katsanos K, Mouzas I, Clofent J, Monteiro E, Messori A, Politi P, O'Morain C, Limonard C, Russel M, Vatn M, Moum B, Stockbrugger R, Vermeire S; European Collaborative Study Group on Inflammatory Bowel disease. Role of ASCA and the NOD2/CARD15 mutation Gly908Arg in predicting increased surgical costs in Crohn's disease patients: a project of the European Collaborative Study Group on Inflammatory Bowel Disease. Inflamm Bowel Dis. 2007 Jul;13(7):874-81.
 163. Papatheodoridis GV, Goulis J, Christodoulou D, Manolakopoulos S, Raptopoulou M, Andrioti E, Alexandropoulos N, Savvidou S, Papachristou A, Zervou E, Seferiadis K, Kousidou P, Vogiatzakis E, Tsianos E. High prevalence of elevated liver enzymes in blood donors: associations with male gender and central adiposity. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2007 Apr;19(4):281-7.
 164. Economou MS, Filis S, Vienna H, Christodoulou D, Christou L, Tsianos EV. Treatment and retreatment in patients with chronic hepatitis C: 10 years clinical practice in a single centre. Liver Int. 2007 Apr;27(3):340-6.
 165. Kalambokis G, Tsianos EV. Treatment of hepatic hydrothorax with vasoconstrictor drugs. Scand J Gastroenterol. 2007 Apr;42(4):534.
 166. Wolters FL, Joling C, Russel MG, Sijbrandij J, De Bruin M, Odes S, Riis L, Munkholm P, Bodini P, Ryan B, O'Morain C, Mouzas IA, Tsianos E, Vermeire S, Monteiro E, Limonard C, Vatn M, Fornaciari G, Rodriguez D, Groot W, Moum B, Stockbrügger RW; European Collaborative Study Group On Inflammatory Bowel Disease (EC-IBD). Treatment inferred disease severity in Crohn's disease: evidence for a European gradient of disease course. Scand J Gastroenterol. 2007 Mar;42(3):333-44.
 167. Hoie O, Wolters FL, Riis L, Bernklev T, Aamodt G, Clofent J, Tsianos E, Beltrami M, Odes S, Munkholm P, Vatn M, Stockbrügger RW, Moum B; European Collaborative Study Group of Inflammatory Bowel Disease. Low colectomy rates in ulcerative colitis in an unselected European cohort followed for 10 years. Gastroenterology. 2007 Feb;132(2):507-15. Epub 2006 Nov 15.
 168. Kalambokis G, Fotopoulos A, Economou M, Pappas K, Tsianos EV. Effects of a 7-day treatment with midodrine in non-azotemic cirrhotic patients with and without ascites. J Hepatol. 2007 Feb;46(2):213-21.
 169. Diakou MC, Liberopoulos EN, Mikhailidis DP, Tsianos EV, Burroughs AK, Elisaf MS. Pharmacological treatment of non-alcoholic steatohepatitis: the current evidence. Scand J Gastroenterol. 2007 Feb;42(2):139-47
 170. Katsanos KH, Vermeire S, Christodoulou DK, Riis L, Wolters F, Odes S, Freitas J, Hoie O, Beltrami M, Fornaciari G, Clofent J, Bodini P, Vatn M, Nunes PB, Moum B, Munkholm P, Limonard C, Stockbrugger R, Rutgeerts P, Tsianos EV; EC-IBD Study Group. Dysplasia and cancer in inflammatory bowel disease 10 years after diagnosis: results of a population-based European collaborative follow-up study. Digestion. 2007;75(2-3):113-21.
 171. Pappas G, Siozopoulou V, Saplaoura K, Vasiliou A, Christou L, Akritidis N, Tsianos EV. Health literacy in the field of infectious diseases: the paradigm of brucellosis. J Infect. 2007 Jan;54(1):40-5.
 172. Elefsiniotis IS, Petrocheilou A, Scarmeas N, Ketikoglou I, Pantazis KD, Toutouza M, Tsianos EV. Serum procalcitonin levels in chronic hepatitis C patients under pegylated interferon-alpha plus ribavirin treatment. J Clin Virol. 2006 Dec;37(4):329-31.
 173. Roukos DH, Fatouros M, Tsianos E, Kappas AM. Does a new model improve decisions about mismatch-repair genetic testing and Lynch syndrome identification? Nat Clin Pract Oncol. 2006 Dec;3(12):656-7.
 174. Elefsiniotis IS, Pantazis KD, Ketikoglou ID, Koutsounas SI, Tsianos EV. Changing serological status and low vaccination-induced protection rates against hepatitis B characterize chronic hepatitis C virus-infected injecting drug users in Greece: need for immunization policy. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2006 Nov;18(11):1227-31.
 175. Katsanos KH, Kitsanou M, Christodoulou D, Tsianos EV, Pappas C, Jihad AB, Fotopoulos A, Metafratzi ZM, Efremidis S. Reversible myocardial ischemia during Crohn's disease exacerbation in a 17-year-old boy. Inflamm Bowel Dis. 2006 Oct;12(10):1005-6.
 176. Pappas G, Christou L, Akritidis N, Tsianos EV. Quinolones for brucellosis: treating old diseases with new drugs. Clin Microbiol Infect. 2006 Sep;12(9):823-5.
 177. Odes S, Vardi H, Friger M, Wolters F, Russel MG, Riis L, Munkholm P, Politi P, Tsianos E, Clofent J, Vermeire S, Monteiro E, Mouzas I, Fornaciari G, Sijbrandij J, Limonard C, Van Zeijl G, O'morain C, Moum B, Vatn M, Stockbrugger R; European Collaborative Study on Inflammatory Bowel Disease. Cost analysis and cost determinants in a European inflammatory bowel disease inception cohort with 10 years of follow-up evaluation. Gastroenterology. 2006 Sep;131(3):719-28. Erratum in: Gastroenterology. 2006 Dec;131(6):2029.
 178. Mimidis K, Papadopoulos VP, Elefsiniotis I, Koliouskas D, Ketikoglou I, Paraskevas E, Kanatakis S, Chrysagis D, Dalekos GN, Tzathas C, Protopapas A, Gigi E, Tsianos E, Kartalis G. Hepatitis C virus survival curve analysis in naïve patients treated with peginterferon alpha-2b plus ribavirin. A randomized controlled trial for induction with high doses of peginterferon and predictability of sustained viral response from early virologic data. J Gastrointestin Liver Dis. 2006 Sep;15(3):213-9.
 179. Baltayiannis G, Katsanos K, Karayiannis P, Tsianos EV. Interferon-alpha therapy in HBeAg-negative chronic hepatitis B: a long-term prospective study from north-western Greece. Aliment Pharmacol Ther. 2006 Aug 1;24(3):525-33.
 180. Wolters FL, Russel MG, Sijbrandij J, Ambergen T, Odes S, Riis L, Langholz E, Politi P, Qasim A, Koutroubakis I, Tsianos E, Vermeire S, Freitas J, van Zeijl G, Hoie O, Bernklev T, Beltrami M, Rodriguez D, Stockbrügger RW, Moum B. Phenotype at diagnosis predicts recurrence rates in Crohn's disease. Gut. 2006 Aug;55(8):1124-30. Epub 2005 Dec 16.
 181. Riis L, Vind I, Politi P, Wolters F, Vermeire S, Tsianos E, Freitas J, Mouzas I, Ruiz Ochoa V, O'Morain C, Odes S, Binder V, Moum B, Stockbrügger R, Langholz E, Munkholm P; European Collaborative study group on Inflammatory Bowel Disease. Does pregnancy change the disease course? A study in a European cohort of patients with inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2006 Jul;101(7):1539-45.
 182. Bai M, Katsanos KH, Economou M, Kamina S, Balli C, Briasoulis E, Kappas AM, Agnantis N, Tsianos EV. Rectal Epstein-Barr virus-positive Hodgkin's lymphoma in a patient with Crohn's disease: case report and review of the literature. Scand J Gastroenterol. 2006 Jul;41(7):866-9. Review. PubMed PMID: 16785203.
 183. Kalambokis G, Milionis HJ, Economou M, Tsianos EV, Elisaf MS. Prominent hypophosphatemia due to proximal tubulopathy mimicking Fanconi's syndrome in a patient with obstructive jaundice. Clin Nephrol. 2006 Apr;65(4):306-7
 184. Kalambokis G, Nikolopoulos P, Tzambouras N, Economou M, Tsianos EV. Fatal superior vena cava syndrome after endoscopic variceal sclerotherapy. Endoscopy. 2006 Apr;38(4):435.
 185. Wolters FL, Russel MG, Sijbrandij J, Schouten LJ, Odes S, Riis L, Munkholm P, Bodini P, O'Morain C, Mouzas IA, Tsianos E, Vermeire S, Monteiro E, Limonard C, Vatn M, Fornaciari G, Pereira S, Moum B, Stockbrügger RW; European Collaborative study group on Inflammatory Bowel Disease (EC-IBD). Crohn's disease: increased mortality 10 years after diagnosis in a Europe-wide population based cohort. Gut. 2006 Apr;55(4):510-8.
 186. Kalambokis G, Economou M, Kosta P, Papadimitriou K, Tsianos EV. The effects of treatment with octreotide, diuretics, or both on portal hemodynamics in nonazotemic cirrhotic patients with ascites. J Clin Gastroenterol. 2006 Apr;40(4):342-6.
 187. Pappas G, Christou L, Akritidis NK, Tsianos EV. Jaundice of unknown origin: Remember zoonoses! Scand J Gastroenterol. 2006 Apr;41(4):505-8
 188. Kalambokis G, Konitsiotis S, Pappas D, Tsianos EV. Akinetic mutism followed by a manic reaction on introduction of steroid replacement for Addison's disease. J Endocrinol Invest. 2006 Mar;29(3):257-60.
 189. Pappas G, Papadimitriou P, Akritidis N, Christou L, Tsianos EV. The new global map of human brucellosis. Lancet Infect Dis. 2006 Feb;6(2):91-9.
 190. 189: Kalambokis G, Fotopoulos A, Economou M, Tsianos EV. Octreotide in the treatment of refractory ascites of cirrhosis. Scand J Gastroenterol. 2006 Jan;41(1):118-21.
 191. Wolters FL, Russel MG, Sijbrandij J, Schouten LJ, Odes S, Riis L, Munkholm P, Langholz E, Bodini P, O'Morain C, Katsanos K, Tsianos E, Vermeire S, Van Zeijl G, Limonard C, Hoie O, Vatn M, Moum B, Stockbrügger RW; European Collaborative Study Group On Inflammatory Bowel Disease. Disease outcome of inflammatory bowel disease patients: general outline of a Europe-wide population-based 10-year clinical follow-up study. Scand J Gastroenterol Suppl. 2006;(243):46-54
 192. Pappas G, Karavasilis V, Christou L, Tsianos EV. Pseudomonas fluorescens infections in clinical practice. Scand J Infect Dis. 2006;38(1):68-70.
 193. Pappas G, Akritidis N, Tsianos EV. Attack scenarios with Rickettsial species: implications for response and management. Ann N Y Acad Sci. 2005 Dec;1063:451-8.
 194. Kalambokis G, Kolios G, Seferiadis K, Tsianos EV. Serum oligoclonal immunoglobulin bands in cirrhotic patients. Am J Gastroenterol. 2005 Nov;100(11):2602-3.
 195. Kalambokis G, Kostoula A, Economou M, Tsianos EV. Tumor necrosis factor-alpha-related intraperitoneal release of CA 125 in cirrhotic patients with sterile ascites. Clin Chem. 2005 Nov;51(11):2207-8.
 196. Kalambokis G, Svarna E, Tsianos EV. Long-term anticoagulation therapy for a cirrhotic patient with recurrent deep venous thrombosis. J Gastroenterol Hepatol. 2005 Nov;20(11):1803-4
 197. Anagnostopoulos GK, Stefanou D, Arkoumani E, Sakorafas G, Pavlakis G, Arvanitidis D, Tsianos E, Agnantis NJ. Bax and Bcl-2 protein expression in gastric precancerous lesions: immunohistochemical study. J Gastroenterol Hepatol. 2005 Nov;20(11):1674-8.
 198. Kalambokis G, Fotopoulos A, Economou M, Tsianos EV. Beneficial haemodynamic and renal sodium handling effects of combined midodrine and octreotide treatment in a cirrhotic patient with large hepatic hydrothorax and mild ascites. Nephrol Dial Transplant. 2005 Nov;20(11):2583
 199. Economou M, Manolakopoulos S, Trikalinos TA, Filis S, Bethanis S, Tzourmakliotis D, Avgerinos A, Raptis S, Tsianos EV. Interferon-alpha plus lamivudine vs lamivudine reduces breakthroughs, but does not affect sustained response in HBeAg negative chronic hepatitis B. World J Gastroenterol. 2005 Oct 7;11(37):5882-7
 200. Kalambokis G, Economou M, Fotopoulos A, Bokharhii JA, Christos P, Paraskevi K, Konstantinos P, Katsaraki A, Tsianos EV. Effects of nitric oxide inhibition by methylene blue in cirrhotic patients with ascites. Dig Dis Sci. 2005 Oct;50(10):1771-7.
 201. Kalambokis G, Milionis H, Elisaf M, Tsianos EV. Terlipressin avoids hemodialysis in the treatment of refractory hyperkalemia associated with renal dysfunction in cirrhosis. Am J Med. 2005 Sep;118(9):1051-2.
 202. Kalambokis G, Economou G, Kamina S, Papachristou DJ, Bai M, Tsianos EV. Multiple brown tumors of the ribs simulating malignancy. J Endocrinol Invest. 2005 Sep;28(8):738-40.
 203. Kalambokis G, Kitsanou M, Stergiopoulou C, Zioga A, Dimou S, Tsianos EV. Lymphangioma-like Kaposi's sarcoma with gastric involvement in a patient with lung cancer. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2005 Sep;19(5):653-4.
 204. Pappas G, Solera J, Akritidis N, Tsianos E. New approaches to the antibiotic treatment of brucellosis. Int J Antimicrob Agents. 2005 Aug;26(2):101-5. Review.
 205. Kalambokis G, Economou M, Fotopoulos A, Bokharhii JA, Katsaraki A, Tsianos EV. Renal effects of treatment with diuretics, octreotide or both, in non-azotemic cirrhotic patients with ascites. Nephrol Dial Transplant. 2005 Aug;20(8):1623-9.
 206. Kalambokis G, Economou M, Paraskevi K, Konstantinos P, Pappas C, Katsaraki A, Tsianos EV. Effects of somatostatin, terlipressin and somatostatin plus terlipressin on portal and systemic hemodynamics and renal sodium excretion in patients with cirrhosis. J Gastroenterol Hepatol. 2005 Jul;20(7):1075-81.
 207. Pappas G, Akritidis N, Bosilkovski M, Tsianos E. Brucellosis. N Engl J Med. 2005 Jun 2;352(22):2325-36.
 208. Katsanos KH, Christodoulou DK, Michael M, Ioachim E, Tsianos GV, Agnantis N, Tsianos EV. Inflammatory bowel disease-related dysplasia and cancer: A referral center study in northwestern Greece. Eur J Intern Med. 2005 Jun;16(3):170-175.
 209. Pappas G, Markoula S, Seitaridis S, Akritidis N, Tsianos E. Brucellosis as a cause of carpal tunnel syndrome. Ann Rheum Dis. 2005 May;64(5):792-3.
 210. Elefsiniotis IS, Moulakakis A, Pantazis KD, Glynou I, Ketikoglou I, Vezali E, Kada H, Tsianos E. Relationship between serum b2-microglobulin levels and virological breakthrough in HBeAg-negative chronic hepatitis B patients, under long-term treatment schedules including lamivudine. World J Gastroenterol. 2005 Apr 7;11(13):1922-8.
 211. Kalambokis G, Economou M, Fotopoulos A, Al Bokharhii J, Pappas C, Katsaraki A, Tsianos EV. The effects of chronic treatment with octreotide versus octreotide plus midodrine on systemic hemodynamics and renal hemodynamics and function in nonazotemic cirrhotic patients with ascites. Am J Gastroenterol. 2005 Apr;100(4):879-85.
 212. Archimandritis AJ, Nikolopoulou V, Kouklakis G, Paraskevas E, Avgerinos A, Tsianos E, Triantafillidis JK; Hellenic Rabeprazole Study Group. Effects of rabeprazole on early symptom relief in gastro-oesophageal reflux disease: the Hellenic Rabeprazole Study Group surveillance study. Curr Med Res Opin. 2005 Apr;21(4):603-10.
 213. Pappas G, Akritidis N, Tsianos E. Effective treatments in the management of brucellosis. Expert Opin Pharmacother. 2005 Feb;6(2):201-9. Review.
 214. Kalambokis G, Vassou A, Bourantas K, Tsianos EV. Imipenem-cilastatin induced pure white cell aplasia. Scand J Infect Dis. 2005;37(8):619-620.
 215. Economou M, Trikalinos TA, Loizou KT, Tsianos EV, Ioannidis JP. Differential effects of NOD2 variants on Crohn's disease risk and phenotype in diverse populations: a metaanalysis. Am J Gastroenterol. 2004 Dec;99(12):2393-404.
 216. Pappas G, Seitaridis S, Akritidis N, Tsianos E. Treatment of brucella spondylitis: lessons from an impossible meta-analysis and initial report of efficacy of a fluoroquinolone-containing regimen. Int J Antimicrob Agents. 2004 Nov;24(5):502-7. Review.
 217. Kalambokis G, Vassiliou V, Vergos T, Christou L, Tsatsoulis A, Tsianos EV. Isolated ACTH deficiency associated with Crohn's disease. J Endocrinol Invest. 2004 Nov;27(10):961-4.
 218. Kalambokis G, Tsatsoulis A, Economou G, Tsianos EV. A case of insulin edema with inappropriate hyperaldosteronism. J Endocrinol Invest. 2004 Nov;27(10):957-60.
 219. Kalambokis GN, Tsatsoulis AA, Tsianos EV. The edematogenic properties of insulin. Am J Kidney Dis. 2004 Oct;44(4):575-90. Review.
 220. Kalambokis G, Stefanou D, Arkoumani E, Tsianos E. Bronchiolitis obliterans organizing pneumonia following chlorambucil treatment for chronic lymphocytic leukemia. Eur J Haematol. 2004 Aug;73(2):139-42.
 221. Pappas G, Giannoutsos C, Christou L, Tsianos E. Coxiella burnetii: an unusual ENT pathogen. Am J Otolaryngol. 2004 Jul-Aug;25(4):263-5.
 222. van der Eijk I, Vlachonikolis IG, Munkholm P, Nijman J, Bernklev T, Politi P, Odes S, Tsianos EV, Stockbrügger RW, Russel MG; EC-IBD Study Group. The role of quality of care in health-related quality of life in patients with IBD. Inflamm Bowel Dis. 2004 Jul;10(4):392-8.
 223. Ioachim EE, Katsanos KH, Michael MC, Tsianos EV, Agnantis NJ. Immunohistochemical expression of cyclin D1, cyclin E, p21/waf1 and p27/kip1 in inflammatory bowel disease: correlation with other cell-cycle-related proteins (Rb, p53, ki-67 and PCNA) and clinicopathological features. Int J Colorectal Dis. 2004 Jul;19(4):325-33
 224. Pappas G, Kitsanou M, Christou L, Tsianos E. Immune thrombocytopenia attributed to brucellosis and other mechanisms of Brucella-induced thrombocytopenia. Am J Hematol. 2004 Mar;75(3):139-41. PubMed PMID: 14978693.
 225. Katsanos KH, Ioachim E, Michail M, Price AC, Agnantis N, Kappas A, Tsianos EV. A fatal case of sclerosing mesenteritis. Dig Liver Dis. 2004 Feb;36(2):153-6.
 226. Pappas G, Liberopoulos E, Tsianos E, Elisaf M. Enterococcus casseliflavus bacteremia. Case report and literature review. J Infect. 2004 Feb;48(2):206-8.
 227. Pappas G, Bosilkovski M, Akritidis N, Mastora M, Krteva L, Tsianos E. Brucellosis and the respiratory system. Clin Infect Dis. 2003 Oct 1;37(7):e95-9.
 228. Pappas G, Seitaridis S, Akritidis N, Tsianos E. Infectious diseases in cinema: virus hunters and killer microbes. Clin Infect Dis. 2003 Oct 1;37(7):939-42. Epub 2003 Sep 5.
 229. Pappas G, Akritidis N, Christou L, Mastora M, Tsianos E. Unusual causes of reactive arthritis: Leptospira and Coxiella burnetii. Clin Rheumatol. 2003 Oct;22(4-5):343-6.
 230. Kiortsis DN, Nikas S, Hatzidimou K, Tsianos E, Elisaf MS. Lipid-lowering drugs and serum liver enzymes: the effects of body weight and baseline enzyme levels. Fundam Clin Pharmacol. 2003 Aug;17(4):491-4.
 231. Christodoulou D, Katsanos K, Baltayannis G, Tzabouras N, Tsianos EV. A report on efficacy and safety of azathioprine in a group of inflammatory bowel disease patients in northwest Greece. Hepatogastroenterology. 2003 Jul-Aug;50(52):1021-4.
 232. Katsanos KH, Christodoulou DK, Zioga A, Tsianos EV. Cutaneous nevi pigmentosus during infliximab therapy in a patient with Crohn's disease: fallacy or coincidence? Inflamm Bowel Dis. 2003 Jul;9(4):279
 233. Bairaktari ET, Kakafika AI, Pritsivelis N, Hatzidimou KG, Tsianos EV, Seferiadis KI, Elisaf MS. Hypouricemia in individuals admitted to an inpatient hospital-based facility. Am J Kidney Dis. 2003 Jun;41(6):1225-32.
 234. Skopelitou AS, Katsanos KH, Michail M, Mitselou A, Tsianos EV. Immunohistochemical expression of FHIT gene product in inflammatory bowel disease: significance and correlation with clinicopathological data. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003 Jun;15(6):665-73.
 235. Georgiadis AN, Tzambouras N, Ioachim E, Tsianos EV, Agnantis N, Drosos AA. Seropositive rheumatoid arthritis associated with Crohn's disease. Clin Exp Rheumatol. 2003 May-Jun;21(3):363-5.
 236. Skopelitou AS, Mitselou A, Katsanos KH, Alexopoulou V, Tsianos EV. Immunohistochemical expression of Fhit protein in Helicobacter pylori related chronic gastritis, gastric precancerous lesions and gastric carcinoma: correlation with conventional clinicopathologic parameters. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003 May;15(5):515-23.
 237. Tsianos EV, Katsanos KH, Christodoulou D, Dimoliatis I, Kogevinas A, Logan RF; Northwest Greece Inflammatory Bowel Disease Study Group. Continuing low incidence of Crohn's disease in Northwest Greece. Dig Liver Dis. 2003 Feb;35(2):99-103.
 238. Zachou K, Liaskos C, Christodoulou DK, Kardasi M, Papadamou G, Gatselis N, Georgiadou SP, Tsianos EV, Dalekos GN. Anti-cardiolipin antibodies in patients with chronic viral hepatitis are independent of beta2-glycoprotein I cofactor or features of antiphospholipid syndrome. Eur J Clin Invest. 2003 Feb;33(2):161-8.
 239. Zervou EK, Boumba DS, Liaskos C, Georgiadou S, Tsianos EV, Dalekos GN. Low prevalence of HCV, HIV, and HTLV-I/II infection markers in northwestern Greece: results of a 3-year prospective donor study (1995-1997). Eur J Intern Med. 2003 Feb;14(1):39-44.
 240. Ioachim E, Michael M, Katsanos C, Demou A, Tsianos EV. The immunohistochemical expression of metallothionein in inflammatory bowel disease. Correlation with HLA-DR antigen expression, lymphocyte subpopulations and proliferation-associated indices. Histol Histopathol. 2003 Jan;18(1):75-82.
 241. Kalambokis G, Ekonomou G, Kitsanou M, Kostoula A, Bobojianni C, Tsianos E. Extrarespiratory Chlamydia pneumoniae infection associated with immune disorder, hepatitis and renal disease. Scand J Infect Dis. 2003;35(6-7):424-6
 242. Kalambokis G, Kitsanou M, Kalogera C, Kolios G, Seferiadis K, Tsianos E. Inherited bisalbuminemia with benign monoclonal gammopathy detected by capillary but not agarose gel electrophoresis. Clin Chem. 2002 Nov;48(11):2076-7.
 243. Christodoulou DK, Katsanos KH, Kitsanou M, Stergiopoulou C, Hatzis J, Tsianos EV. Frequency of extraintestinal manifestations in patients with inflammatory bowel disease in Northwest Greece and review of the literature. Dig Liver Dis. 2002 Nov;34(11):781-6.
 244. Milionis HJ, Dimos GA, Tsiara S, Tsatsoulis A, Tsianos EV, Elisaf MS. Unexplained hypertransaminasaemia: clue to diagnosis of Addison's disease. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2002 Nov;14(11):1285-6.
 245. Katsanos KH, Christodoulou DK, Tsianos EV. Axillary hidradenitis suppurativa successfully treated with infliximab in a Crohn's disease patient. Am J Gastroenterol. 2002 Aug;97(8):2155-6.
 246. Roukos DH, Kappas AM, Tsianos E. Role of surgery in the prophylaxis of hereditary cancer syndromes. Ann Surg Oncol. 2002 Aug;9(7):607-9
 247. Katsanos KH, Tzambouras N, Baltayiannis G, Kondodimou K, Kolios G, Christodoulou D, Katsaraki A, Kitsanou M, Seferiadis K, Tsianos EV. The true value of serum elastase-1 in endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP). Eur J Intern Med. 2002 Aug;13(5):329-335.
 248. Christodoulou D, Skopelitou AS, Katsanos KH, Katsios C, Agnantis N, Price A, Kappas A, Tsianos EV. Small bowel adenocarcinoma presenting as a first manifestation of Crohn's disease: report of a case, and a literature review. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2002 Jul;14(7):805-10.
 249. Tzambouras N, Katsanos KH, Tsili A, Papadimitriou K, Efremidis S, Tsianos EV. CT colonoscopy for obstructive sigmoid endometriosis: a new technique for an old problem. Eur J Intern Med. 2002 Jun;13(4):274-275.
 250. Katsanos KH, Pappas CJ, Patsouras D, Michalis LK, Kitsios G, Elisaf M, Tsianos EV. Alarming atrioventricular block and mitral valve prolapse in the Kearns-Sayre syndrome. Int J Cardiol. 2002 May;83(2):179-81.
 251. Katsanos KH, Kitsanou M, Christodoulou DK, Tsianos EV. High CA 19-9 levels in benign biliary tract diseases. Report of four cases and review of the literature. Eur J Intern Med. 2002 Mar;13(2):132-135
 252. Liberopoulos EN, Nonni AB, Tsianos EV, Elisaf MS. Possible ranitidine-induced cholestatic jaundice. Ann Pharmacother. 2002 Jan;36(1):172.
 253. Katsanos KH, Tsatsoulis A, Christodoulou D, Challa A, Katsaraki A, Tsianos EV. Reduced serum insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and IGF-binding protein-3 levels in adults with inflammatory bowel disease. Growth Horm IGF Res. 2001 Dec;11(6):364-7.
 254. Christodoulou DK, Dalekos GN, Merkouropoulos MH, Kistis KG, Georgitsi G, Zervou E, Zachou K, Tsianos EV. Cryoglobulinemia due to chronic viral hepatitis infections is not a major problem in clinical practice. Eur J Intern Med. 2001 Sep;12(5):435-441.
 255. Bamias A, Baltayiannis G, Kamina S, Fatouros M, Lymperopoulos E, Agnanti N, Tsianos E, Pavlidis N. Rectal metastases from lobular carcinoma of the breast: report of a case and literature review. Ann Oncol. 2001 May;12(5):715-8.
 256. Zervou EK, Dalekos GN, Boumba DS, Tsianos EV. Value of anti-HBc screening of blood donors for prevention of HBV infection: results of a 3-year prospective study in Northwestern Greece. Transfusion. 2001 May;41(5):652-8.
 257. Katsanos KH, Elisaf M, Bairaktari E, Tsianos EV. Severe hypomagnesemia and hypoparathyroidism in Kearns-Sayre syndrome. Am J Nephrol. 2001 Mar-Apr;21(2):150-3.
 258. Nakos G, Kitsiouli E, Maneta-Peyret L, Cassagne C, Tsianos E, Lekka M. The characteristics of bronchoalveolar lavage from a patient with antiphospholipid syndrome who developed acute respiratory distress syndrome. Clin Rheumatol. 2001;20(2):91-7.
 259. Katsanos KH, Nastos D, Noussias V, Christodoulou D, Kappas A, Tsianos EV. Manometric study in Kearns-Sayre syndrome. Dis Esophagus. 2001;14(1):63-6.
 260. Witte J, Shivananda S, Lennard-Jones JE, Beltrami M, Politi P, Bonanomi A, Tsianos EV, Mouzas I, Schulz TB, Monteiro E, Clofent J, Odes S, Limonard CB, Stockbrügger RW, Russel MG. Disease outcome in inflammatory bowel disease: mortality, morbidity and therapeutic management of a 796-person inception cohort in the European Collaborative Study on Inflammatory Bowel Disease (EC-IBD). Scand J Gastroenterol. 2000 Dec;35(12):1272-7.
 261. Katsanos K, Tzambouras N, Christodoulou D, Tsianos EV, Bourantas K. Acute small bowel pseudo-obstruction due to AL-amyloidosis. Am J Gastroenterol. 2000 Nov;95(11):3329-31.
 262. Christodoulou DK, Tsianos EV. Anemia in inflammatory bowel disease – the role of recombinant human erythropoietin. Eur J Intern Med. 2000 Aug;11(4):222-227.
 263. Dalekos GN, Galanakis E, Zervou E, Tzoufi M, Lapatsanis PD, Tsianos EV. Interferon-alpha treatment of children with chronic hepatitis D virus infection: the Greek experience. Hepatogastroenterology. 2000 Jul-Aug;47(34):1072-6.
 264. Goussia AC, Ioachim E, Agnantis NJ, Mahera M, Tsianos EV. Bcl-2 expression in colorectal tumours. Correlation with p53, mdm-2, Rb proteins and proliferation indices. Histol Histopathol. 2000 Jul;15(3):667-72.
 265. Tsianos EV. Risk of cancer in inflammatory bowel disease (IBD). Eur J Intern Med. 2000 Apr;11(2):75-78.
 266. Dalekos GN, Kistis KG, Boumba DS, Voulgari P, Zervou EK, Drosos AA, Tsianos EV. Increased incidence of anti-cardiolipin antibodies in patients with hepatitis C is not associated with aetiopathogenetic link to anti-phospholipid syndrome. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2000 Jan;12(1):67-74.
 267. Gossios K, Katsimbri P, Tsianos E. CT features of gastric lymphoma. Eur Radiol. 2000;10(3):425-30. Review.
 268. Ioachim EE, Goussia AC, Agnantis NJ, Machera M, Tsianos EV, Kappas AM. Prognostic evaluation of metallothionein expression in human colorectal neoplasms. J Clin Pathol. 1999 Dec;52(12):876-9.
 269. Ioachim EE, Goussia AC, Machera M, Tsianos EV, Kappas AM, Agnantis NJ. Immunohistochemical evaluation of cathepsin D expression in colorectal tumours: a correlation with extracellular matrix components, p53, pRb, bcl-2, c-erbB-2, EGFR and proliferation indices. Anticancer Res. 1999 May-Jun;19(3A):2147-55.
 270. Elisaf M, Tsianos EV. Severe hypertriglyceridaemia in a non-diabetic patient after alpha-interferon. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1999 Apr;11(4):463.
 271. Dalekos GN, Zervou EK, Elisaf M, Boumba DS, Katopodis K, Sferopoulos GS, Siamopoulos KC, Tsianos EV. Increased prevalence of markers of GBV-C/HGV infection in a selected cohort of haemodialysis patients negative for other blood-borne viruses. Nephrol Dial Transplant. 1999 Jan;14(1):255-6.
 272. Dalekos GN, Christodoulou D, Kistis KG, Zervou EK, Hatzis J, Tsianos EV. A prospective evaluation of dermatological side-effects during alpha-interferon therapy for chronic viral hepatitis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1998 Nov;10(11):933-9.
 273. Gossios K, Tsianos E, Prassopoulos P, Papakonstantinou O, Tsimoyiannis E, Gourtsoyiannis N. Usefulness of the non-distension of the stomach in the evaluation of perigastric invasion in advanced gastric cancer by CT. Eur J Radiol. 1998 Nov;29(1):61-70.
 274. Dalekos GN, Achenbach K, Christodoulou D, Liapi GK, Zervou EK, Sideris DA, Tsianos EV. Idiopathic dilated cardiomyopathy: lack of association with hepatitis C virus infection. Heart. 1998 Sep;80(3):270-5.
 275. Dalekos GN, Boumba DS, Katopodis K, Zervou E, Sferopoulos G, Elisaf M, Tsianos EV, Siamopoulos KC. Absence of HCV viraemia in anti-HCV-negative haemodialysis patients. Nephrol Dial Transplant. 1998 Jul;13(7):1804-6.
 276. Dalekos GN, Zervou E, Elisaf M, Germanos N, Galanakis E, Bourantas K, Siamopoulos KC, Tsianos EV. Antibodies to hepatitis E virus among several populations in Greece: increased prevalence in an hemodialysis unit. Transfusion. 1998 Jun;38(6):589-95.
 277. Dalekos GN, Ringstad J, Savaidis I, Seferiadis KI, Tsianos EV. Zinc, copper and immunological markers in the circulation of well nourished patients with ulcerative colitis. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1998 Apr;10(4):331-7
 278. Dalekos GN, Hatzis J, Tsianos EV. Dermatologic disease during interferon-alpha therapy for chronic viral hepatitis. Ann Intern Med. 1998 Mar 1;128(5):409-10.
 279. Challa A, Moulas A, Cholevas V, Karastergiou E, Lapatsanis D, Tsianos E. Vitamin D metabolites in patients with coeliac disease. Eur J Pediatr. 1998 Mar;157(3):262-3.
 280. Milionis HJ, Elisaf MS, Tsianos EV. Post-cholecystectomy transient hundred-fold increase in CA 19-9. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1997 Oct;9(10):1013-4.
 281. Bourantas KL, Christou LG, Dalekos GN, Barbati K, Tsianos EV. A 54-year-old stockbreeder with ascites. Lancet. 1997 Apr 5;349(9057):994
 282. Gossios KJ, Tsianos EV. Crohn disease: CT findings after treatment. Abdom Imaging. 1997 Mar-Apr;22(2):160-3.
 283. Tsimoyiannis EC, Gossios KJ, Tsianos EV. Modified Sugiura's procedure may improve liver function in portal hypertension. Hepatogastroenterology. 1997 Mar-Apr;44(14):492-5.
 284. Dalekos GN, Zervou E, Bourantas K, Tsianos EV. Viral hepatitides and idiopathic (autoimmune) thrombocytopenic purpura. Is there any relationship? J Hepatol. 1996 Dec;25(6):1000-1.
 285. Gossios K, Tsianos EV, Nicolson V, Bamias A, Cunningham D, Husband J. CT evaluation of the resectability of gastric cancer postchemotherapy. Abdom Imaging. 1996 Jul-Aug;21(4):293-8.
 286. Angelopoulos N V, Mantas C, Dalekos GN, Vasalos K, Tsianos EV: Psychiatric factors in patients with ulcerative colitis according to disease activity.Eur J Psychiatry,10:87-99,1996.
 287. Kalef-Ezra JA, Merkouropoulos MH, Challa A, Hatzikonstantinou J, Karantanas AH, Tsianos EV. Amount and composition of bone minerals in chronic liver disease. Dig Dis Sci. 1996 May;41(5):1008-13.
 288. Dalekos GN, Zervou E, Merkouropoulos MH, Tsianos EV. Prevalence of hepatitis B and C viruses infection in chronic alcoholics with or without liver disease in Ioannina, Greece: low incidence of HCV infection. Eur J Epidemiol. 1996 Feb;12(1):21-5.
 289. Elisaf M, Merkouropoulos M, Tsianos EV, Siamopoulos KC. Pathogenetic mechanisms of hypomagnesemia in alcoholic patients. J Trace Elem Med Biol. 1995 Dec;9(4):210-4.
 290. Dardamanis MA, Elisaf MS, Vasakos SA, Tsianos EV, Siamopoulos KC. alpha-Amylase and isoamylase levels in renal transplant recipients compared to uremic patients. Ren Fail. 1995 Nov;17(6):715-9.
 291. Vadiakas G, Oulis C, Tsianos E, Mavridou S. A typical Hallermann-Streiff syndrome in a 3 year old child. J Clin Pediatr Dent. 1995 Fall;20(1):63-8. Review.
 292. Dalekos GN, Zervou E, Karabini F, Tsianos EV. Prevalence of viral markers among refugees from southern Albania: increased incidence of infection with hepatitis A, B and D viruses. Eur J Gastroenterol Hepatol. 1995 Jun;7(6):553-8.
 293. Dalekos GN, Zervou E, Tsianos EV. IgM antibodies to hepatitis C virus in chronic active hepatitis C in NW Greece. Solution or more questions? J Hepatol. 1995 Apr;22(4):509.
 294. Tsianos EV, Dalekos GN, Tzermias C, Merkouropoulos M, Hatzis J. Hidradenitis suppurativa in Crohn's disease. A further support to this association. J Clin Gastroenterol. 1995 Mar;20(2):151-3.
 295. Tsianos EV, Dardamanis MA, Elisaf M, Vasakos S, Siamopoulos KC. The value of alpha-amylase and isoamylase determination in chronic renal failure patients. Int J Pancreatol. 1994 Apr;15(2):105-11.
 296. Dalekos GN, Tsianos EV. Anti-neutrophil antibodies in chronic viral hepatitis. J Hepatol. 1994 Apr;20(4):561.
 297. Tsianos EV, Masalas CN, Merkouropoulos M, Dalekos GN, Logan RF. Incidence of inflammatory bowel disease in north west Greece: rarity of Crohn's disease in an area where ulcerative colitis is common. Gut. 1994 Mar;35(3):369-72.
 298. Elisaf M, Merkouropoulos M, Tsianos EV, Siamopoulos KC. Acid-base and electrolyte abnormalities in alcoholic patients. Miner Electrolyte Metab. 1994;20(5):274-81.
 299. Tsianos EV, Dalekos GN, Elisaf M, Zervou E, Siamopoulos KC. High frequency of antibodies to Hantaan virus and hepatitis C virus in chronic haemodialysis patients. Coincidence or cross-reaction? J Intern Med. 1993 Dec;234(6):607-10.
 300. Elisaf M, Stefanaki S, Repanti M, Korakis H, Tsianos E, Siamopoulos KC. Liver involvement in hemorrhagic fever with renal syndrome. J Clin Gastroenterol. 1993 Jul;17(1):33-7.
 301. Dalekos GN, Manoussakis MN, Goussia AC, Tsianos EV, Moutsopoulos HM. Soluble interleukin-2 receptors, antineutrophil cytoplasmic antibodies, and other autoantibodies in patients with ulcerative colitis. Gut. 1993 May;34(5):658-64.
 302. Dalekos GN, Manoussakis MN, Zervou E, Tsianos EV, Moutsopoulos HM. Immunologic and viral markers in the circulation of anti-HIV negative heroin addicts. Eur J Clin Invest. 1993 Apr;23(4):219-25.
 303. Tsimoyiannis EC, Lekkas ET, Berekos K, Tsianos EV. Modified Nissen fundoplication in the treatment of gastroesophageal reflux disease. Int Surg. 1993 Apr-Jun;78(2):112-6.
 304. Constantopoulos SH, Tsianos EV, Moutsopoulos HM. Pulmonary and gastrointestinal manifestations of Sjögren's syndrome. Rheum Dis Clin North Am. 1992 Aug;18(3):617-35. Review.
 305. Gossios KJ, Tsianos EV, Kontogiannis DS, Demou LL, Tatsis CK, Papakostas VP, Merkouropoulos MM, Tsimoyiannis EC. Water as contrast medium for computed tomography study of colonic wall lesions. Gastrointest Radiol. 1992 Spring;17(2):125-8.
 306. Elisaf M, Stefanaki-Nikou S, Voulgarelis M, Masalas C, Tsianos EV. Aprindine-induced hepatic granulomata. J Hepatol. 1992 Mar;14(2-3):276-9.
 307. Vitali C, Sciuto M, Neri R, Greco F, Mavridis AK, Tsioufas AG, Tsianos EV. Anti-hepatitis C virus antibodies in primary Sjögren's syndrome: false positive results are related to hyper-gamma-globulinaemia. Clin Exp Rheumatol. 1992 Jan-Feb;10(1):103-4.
 308. Gossios KJ, Tsianos EV, Demou LL, Tatsis CK, Papakostas VP, Masalas CN, Merkouropoulos MC, Kontogiannis DS. Use of water or air as oral contrast media for computed tomographic study of the gastric wall: comparison of the two techniques. Gastrointest Radiol. 1991 Fall;16(4):293-7
 309. Tsianos EV, Berecos C, Stavropoulos E, Kazazis E, Danielides IC, Drosos AA. The effects of peripheral cold exposure on oesophageal motility in patients with autoimmune rheumatic diseases and Raynaud's phenomenon. Clin Rheumatol. 1991 Sep;10(3):311-5.
 310. Elisaf M, Tsianos E, Mavridis A, Dardamanis M, Pappas M, Siamopoulos KC. Antibodies against hepatitis C virus (anti-HCV) in haemodialysis patients: association with hepatitis B serological markers. Nephrol Dial Transplant. 1991;6(7):476-9.
 311. Drosos AA, Psychos D, Andonopoulos AP, Stefanaki-Nikou S, Tsianos EB, Moutsopoulos HM. Methotrexate therapy in rheumatoid arthritis. A two year prospective follow-up. Clin Rheumatol. 1990 Sep;9(3):333-41
 312. Tsianos EV, Di Bisceglie AM, Papadopoulos NM, Costello R, Hoofnagle JH. Oligoclonal immunoglobulin bands in serum in association with chronic viral hepatitis. Am J Gastroenterol. 1990 Aug;85(8):1005-8.
 313. Tsianos EV, Hoofnagle JH, Fox PC, Alspaugh M, Jones EA, Schafer DF, Moutsopoulos HM. Sjögren's syndrome in patients with primary biliary cirrhosis. Hepatology. 1990 May;11(5):730-4.
 314. Papadopoulos NM, Tsianos EV, Costello R. Oligoclonal immunoglobulins in serum of patients with chronic viral hepatitis. J Clin Lab Anal. 1990;4(3):180-2.
 315. Siamopoulos KC, Tsianos EV, Dardamanis M, Berecos C. Esophageal dysfunction in chronic hemodialysis patients. Nephron. 1990;55(4):389-93.
 316. Tsianos EV, Moutsopoulos HM. Sjögren's syndrome and the gut. Baillieres Clin Rheumatol. 1989 Aug;3(2):357-70. Review.
 317. Ioachim-Velogianni E, Tsianos EV, Papadimitriou CS. Common acute lymphoplastic leukemia antigen (CALLA) and intestinal metaplasia. Hepatogastroenterology. 1988 Dec;35(6):324-6.
 318. Karantanas AH, Tsianos EB, Kontogiannis DS, Pappas IC, Katsiotis PA. CT demonstration of normal gastric wall thickness: the value of administering gas-producing and paralytic agents. Comput Med Imaging Graph. 1988 Nov-Dec;12(6):333-7.
 319. Tsianos EB, Drosos AA. Gastroscopic removal of a phytobezoar formed in a patient with mixed connective tissue disease. Endoscopy. 1988 May;20(3):122-3.
 320. Pavlidis NA, Drosos AA, Galanopoulos V, Siamopoulos C, Tsianos EB. [The natural course of primary Sjögren's syndrome (a clinical study)]. Ter Arkh. 1988;60(4):64-7. Russian.
 321. Papadimitriou CS, Ioachim-Velogianni EE, Tsianos EB, Moutsopoulos HM. Epithelial HLA-DR expression and lymphocyte subsets in gastric mucosa in type B chronic gastritis. Virchows Arch A Pathol Anat Histopathol. 1988;413(3):197-204.
 322. Tsianos EB, Karentzos C, Papadopoulos NE. Metastatic renal cell carcinoma in the gingiva of the maxilla and mandible: report of a case. J Oral Maxillofac Surg. 1987 Nov;45(11):975-7.
 323. Tsianos EB, Drosos AA, Chiras CD, Moutsopoulos HM, Kitridou RC. Esophageal manometric findings in autoimmune rheumatic diseases: is scleroderma esophagus a specific entity? Rheumatol Int. 1987;7(1):23-7.
 324. Tsianos EB, Jalali MT, Gowenlock AH, Braganza JM. Serum isoamylases in liver diseases. Hepatogastroenterology. 1986 Dec;33(6):247-9.
 325. Tsianos EB, Jalali MT, Gowenlock AH, Braganza JM. Serum isoamylases and liver diseases. J Clin Pathol. 1986 Apr;39(4):464-5.
 326. Tsianos EB, Vasakos S, Drosos AA, Malamou-Mitsi VD, Moutsopoulos HM. The gastrointestinal involvement in primary Sjögren's syndrome. Scand J Rheumatol Suppl. 1986;61:151-5.
 327. Tsianos EB, Chiras CD, Drosos AA, Moutsopoulos HM. Oesophageal dysfunction in patients with primary Sjögren's syndrome. Ann Rheum Dis. 1985 Sep;44(9):610-3.
 328. Tzioufas AG, Dalavanga YA, Constantopoulos SH, Tsianos EB, Papadimitriou C, Moutsopoulos HM. Subclinical manifestations of autoimmune rheumatic diseases in primary Raynaud's phenomenon. Clin Exp Rheumatol. 1985 Jul-Sep;3(3):243-7.
 329. Tsianos EB, Tzioufas AG, Mavridis AK, Sarras AK, Papadimitriou CS, Tsolas O, Moutsopoulos HM. Sialochemistry of patients with autoimmune rheumatic disease with and without histological manifestations of Sjögren's syndrome. Ann Rheum Dis. 1985 Jun;44(6):412-4.
 330. Siamopoulos K, Antoniades A, Acritidis N, Constantopoulos S, Tsianos E, Papapanagiotou I, Moutsopoulos HM. Outbreak of haemorrhagic fever with renal syndrome in Greece. Eur J Clin Microbiol. 1985 Apr;4(2):132-4
 331. Tsianos E, Banis C, Stefanaki-Nikou S, Drosos A. Mandibular gingival metastasis from a rectal adenocarcinoma. J Oral Maxillofac Surg. 1985 Feb;43(2):133-5.
 332. Tsianos EB, Tzioufas AG, Kita MD, Tsolas O, Moutsopoulos HM. Serum isoamylases in patients with autoimmune rheumatic diseases. Clin Exp Rheumatol. 1984 Jul-Sep;2(3):235-8.
 333. Kokkini G, Tsianos E, Kappas A. Sideroblastic anaemia associated with lincomycin therapy. Postgrad Med J. 1983 Dec;59(698):796-8.
 334. Tsianos EB, Jalali MT, Gowenlock AH, Braganza JM. Ethnic 'hyperamylasaemia': clarification by isoamylase analysis. Clin Chim Acta. 1982 Sep 1;124(1):13-21.
 335. Tsianos EB, Jalali MT, Gowenlock AH, Braganza JM. Ethnic hyperamylasaemia. Lancet. 1982 Apr 10;1(8276):856.
 336. Stathakis NE, Fountas A, Tsianos E. Plasma fibronectin in normal subjects and in various disease states. J Clin Pathol. 1981 May;34(5):504-8.
 337. Stathakis NE, Karamanolis D, Koukoulis G, Tsianos E. Characterization of cryofibrinogen isolated from patients plasma. Haemostasis. 1981;10(4):195-202.
 338. Tsianos EB, Stathakis NE. Soluble fibrin complexes and fibrinogen heterogeneity in diabetes mellitus. Thromb Haemost. 1980 Dec 19;44(3):130-4.