Σύνοψη συγγραφικού έργου

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

  1. Διατριβή για Διδακτορία
    ΘΕΜΑ: «Ενδοαγγειακή πήξις επί Σακχαρώδους Διαβήτου. Μελέτη δια χρωματογραφίας μοριακού αποκλεισμού του ινωδογόνου». Αθήνα 1978.
    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής Κ. Γαρδίκας

  2. Διατριβή για Υφηγεσία
    ΘΕΜΑ: « Υποκλινική προσβολή των εξωκρινών αδένων σε αυτοάνοσα νοσήματα. (Μελέτη των α-αμυλασών)». Ιωάννινα 1984.
    ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Καθηγητής Χ.Μ.Μουτσόπουλος

Δημοσιεύσεις

338 σε Διεθνή Ιατρικά Περιοδικά με σύστημα κριτών
253 σε Ελληνικά Ιατρικά Περιοδικά με σύστημα κριτών
678 σε Πρακτικά Ελληνικών και Διεθνών Συνεδρίων


Citation Index: 6353
h factor: 37